Een restafvalcontainer bij het Dr Jan Ingen Houszplein
Een restafvalcontainer bij het Dr Jan Ingen Houszplein (Foto: Wijnand Nijs)

College: Plaatsen camera's afvalcontainers niet mogelijk

  Politiek

BREDA - Plaatsen van mobiele camera's bij containers in woonbuurten is geen optie. Camera's in woonbuurten zijn volgens de plaatselijke regels niet toegestaan. Dat laat het college in een brief weten aan SP en VVD. Zij stelden eerder vragen omtrent het afval dat veelvuldig gedumpt wordt naast ondergrondse afvalcontainers. 


VVD Breda stelde plaatsing van mobiele camera's bij afvalcontainers voor. Een grotere pakkans kan ervoor zorgen dat daders betrapt en bekeurd worden, stelde de VVD. Breda zou daarmee het voorbeeld van Rotterdam volgen, waar door middel van cameratoezicht zowel de pakkans als de bewustwording bij inwoners vergroot wordt. "Iedere Bredanaar heeft het recht op een schone en fatsoenlijke straat", stelt de Bredase VVD-fractie. "Helaas zien we in veel straten met afvalcontainers nog te vaak dumpingen. Soms is zelf te zien dat een totale huisraad naast de  afvalcontainers is gedumpt."

Het college laat nu weten dat het plaatsen van camera's niet mogelijk is. "De inzet van mobiele camera's om bijplaatsing bij afvalcontainers te voorkomen voldoet niet aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden", luidt het antwoord van het college. "Bijplaatsing van afval is een leefbaarheidsovertreding. En is niet dusdanig van aard en gevolg dat cameratoezicht naar onze mening in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy van een ieder die gebruik maakt van de containers."

Ook verwacht de gemeente dat het plaatsen van camera's niet bijdraagt aan een vermindering van het aantal afvaldumpingen. "Plaatsing van een camera bij een afvalcontainer kan preventief werken en er toe leiden dat op die locatie niet meer wordt gedumpt, maar het is te verwachten dat de dumping dan elders zal plaatsvinden", aldus het college. "Dit mede omdat het cameratoezicht met verplaatsbare cameramasten voor bewoners zichtbaar is en moet zijn."

Opsporingsambtenaren
"Wij onderschrijven dat afvaldumpingen een probleem zijn en op een aantal locaties hardnekkig", betoogt het college. "Afvalservice werkt hierin nauw samen met de buitengewone opsporingsambtenaren. Bij dumpingen wordt onderzocht of in het afval adressen zijn te vinden. Zo ja, dan ontvangen deze mensen een waarschuwingsbrief vanuit afvalservice, een officiële waarschuwing vanuit handhaving of een boete. De waarschuwingsbrief is bedoeld om mensen er op te wijzen dat het plaatsen van afval naast de containers niet mag."

Daarbuiten probeert de gemeente de hoeveelheid bijplaatsing van afval te verminderen door maatregelen zoals bijvoorbeeld kunstgras matjes met bloemen (Edisonplein), kunst op containers (Dieststraat) en acties met bewoners (Epelenberg). "Getracht wordt burgers en jeugd bewust te maken van nut en noodzaak afval correct aan te bieden en het gedrag dienovereenkomstig aan te passen." Om dit voor bewoners makkelijker te maken kunnen zij aangeven van welke container ze gebruik willen maken en ook hebben meerpersoonshuishoudens een tweede pasje ontvangen.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief