De Grote Kerk blijft in het centrum de blikvanger.
De Grote Kerk blijft in het centrum de blikvanger.

'Grote Kerk-norm' blijft gelden voor hoogbouw. Maar niet in heel Breda

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - De 'Grote Kerk-norm' blijft wat betreft het college in elk geval gelden voor een straal van enkele honderden meters rondom de Grote Kerk. Daarbuiten kan in de toekomst mogelijk wel hoger gebouwd worden dan de 97 meter die de Grote kerk hoog is.

"Buiten de contour is het denkbaar dat juist meer contrast wordt gezocht tussen het Unique Selling Point (USP) van Breda, te weten het historische centrum", stelt het college in antwoorden op vragen van D66 over de norm.

Een grotere diversiteit aan bouwstijlen en hoogtes zou de eigenheid van de onderscheidende stadsdelen benadrukken, geeft het college aan. "Het college ziet bij de assen van de stad gelegenheid om middels hoogbouw deze assen en entrees van de stad meer te benadrukken", schrijven B&W.

Ondanks dat de norm dan niet meer per se zou hoeven gelden voor de hele stad, skyscrapers hoeven er wat betreft de bestuurders ook niet  meteen te komen. Want dat onderscheidend vermogen zit hem volges het college niet in gebouwen van plus 100 meter. "Hiervoor is het niet strikt noodzakelijk bouwwerken te programmeren hoger dan 97 meter."

In de antwoorden aan D66 geeft het college aan dat de geldende richtlijnen een update verdienen. "Bij de ombouw van de vigerende Structuurvisie Breda 2030 naar een Omgevingsvisie Breda 2040 wil het college ook de hoogbouwvisie actualiseren en opleveren als bouwstenen."

Waar dan wel? "Iedere locatie kent een eigen context en dus zal iedere locatie op een andere wijze ingevuld moeten worden", stelt het college. Concreter wordt het niet. "Een aantal locaties lenen zich goed voor hoogbouw en/of hoogstedelijkheid." De reden om wel voor hoogbouw te kiezen, heeft volgens het college te maken met de ruimte in de stad. "Hoogbouw geeft de gelegenheid meer openbare ruimte te cree¨ren in de stad waar ontmoeting kan plaatsvinden."

Dit voorstel komt nog dit jaar komen naar de gemeenteraad.