Protesterende scouts bij de raad.
Protesterende scouts bij de raad. (Foto: Hanneke Marcelis)

College: 'Geen subsidie scouting, raad aan zet'

  Politiek

BREDA - De Bredase scoutinggroepen kunnen geen beroep doen op bestaande subsidieregelingen van de gemeente. Dat is de conclusie van het college in reactie op de motie die eind vorig jaar door de raad was aangenomen. Daarin werd het college opgedragen op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de scouting.


Volgens het college biedt het 'Kader Breda Doet, Samen Door 2019.2020' geen mogelijkheden tot subsidieverlening, zo valt te lezen in een brief aan de raad. "Er zijn binnen het door het college of gemeenteraad vastgestelde subsidieregelingen geen mogelijkheden waar scoutinggroepen (rechtmatig) een beroep op zouden kunnen doen."

Nu aan de raad
Het college speelt de bal terug aan de gemeenteraad. "De gemeenteraad heeft zelf de bevoegdheid om via de begroting middelen beschikbaar te stellen voor scoutinggroepen. In de begroting zal dan de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld moeten worden vermeld."

De scoutinggroepen hebben volgens het onderzoek van het college 'reële mogelijkheden' hebben om de inkomsten te vergroten. "De hoogte van de contributie en overige inkomsten laten voor de meeste scoutinggroepen naar onze mening wel ruimte om benodigde inkomsten te genereren."

Aan de kostenkant heeft de gemeente de afgelopen jaren de meeste groepen al ondersteund. "Van vijf scoutinggroepen is het pand waarvan zij gebruik maakten door de gemeente om niet aan de betreffende scoutinggroep overgedragen."

Wel toezegging thematafel
De scoutinggroepen bleken in 2018 niet meer in aanmerking te komen voor ondersteuning. In de gesprekken aan de zogenaamde thematafels waar de maatschappelijke partijen samen overeenstemming dienen te bereiken over de verdeling van de subsidiegelden, vielen de groepen buiten de boot. Een nieuw overleg aan deze thematafel leverde de toezegging op van €15000.

Dat geld gaat er echter niet komen, daar de scouting volgens het college niet voldoet aan de uitgangspunten voor het subsidiebeleid in het kader van Breda Doet.. "Hier niet aan vasthouden kan een precedent scheppen voor het kader."

Het college stelt dat de scouting tijdens het onderzoek door het college 'op een constructieve manier' betrokken is geweest. "De scouting is op de hoogte van onze conclusies."

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief