Scouts bij het Stadhuis.
Scouts bij het Stadhuis. (Foto: Hanneke Marcelis)

Interpellatiedebat gang van zaken Thematafels

  Politiek

BREDA -  De gemeenteraad gaat donderdag 13 juni in debat met burgemeester en wethouders over de gang van zaken rond de Thematafels.


Het debat werd aangevraagd door CDA-raadslid Gwendolyn Boom naar aanleiding van de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank in Den Bosch tussen Scouting Frederik Hendrik en het college.

De rechtbank oordeelde dat de subsidieaanvraag van de scoutinggroep onterecht is afgewezen en dat het college binnen 12 weken een nieuw besluit moet nemen. Het besluit rond de subsidie van de scoutinggroep (en andere scoutinggroepen) werd genomen aan de zogenaamde Thematafels, waar de verschillende subsidieontvangers met elkaar bepalen hoe de subsidie wordt verdeeld in een bepaald beleidsterrein.

Volgens de rechtbank is het subsidieadvies van de Thematafels niet op voldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen omdat het is verstrekt door de deelnemers aan de Thematafels. Die hadden, haalt Boom de rechtbank aan, 'gelet op hun persoonlijke belang, het college niet mogen adviseren'.

"Een aantal algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn hier geschonden: onder andere zorgvuldigheid, onpartijdigheid en motiveringsplicht", stelt Boom. Het college wordt gevraagd de heroverweging van het subsidiebesluit inzichtelijk te maken.

De gang van zaken roept bij Boom een aantal vragen op, die zij ook schriftelijk al heeft gesteld. Zo wil ze weten welke andere verenigingen en organisaties sinds de start van de thematafels bezwaar hebben gemaakt tegen de beoordeling van hun subsidieverzoek. Ook wil ze weten of alle organisaties en verenigingen opnieuw een beoordeling van hun subsidie-verzoek tegemoet kunnen zien, ook als zij geen bezwaar hebben gemaakt.

Daarnaast is ze benieuwd wat het college al heeft gedaan om het subsidieverzoek opnieuw te bekijken en op welke termijn organisaties waarvan de beoordeling van de subsidieaanvraag via de thematafels is gelopen uitsluitsel krijgen over de consequenties van deze uitspraak.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief