Een speeltuin.
Een speeltuin. Foto: (archief)

Alle gemeentelijke speeltuinen krijgen bord rookvrij

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - Bij alle gemeentelijke speeltuinen komt een bord waarop staat dat het terrein rookvrij is. Dat laat wethouder Miriam Haagh weten aan de raad. De bebording is onderdeel van het beleid om een rookvrije omgeving voor kinderen te realiseren.

De raad droeg het college op tot maatregelen in een motie van afgelopen december. Daarin werd het college gevraagd actie te ondernemen om alle speeltuinen voor eind 2019 rookvrij te maken en in gesprek te gaan met beheerders en exploitanten van niet gemeentelijke speeltuinen. Ook zou de wethouder in gesprek moeten gaan met organisatoren van evenementen en met sportverenigingen.

In de brief geeft Haagh aan dat sportclubs op verschillende manieren al bezig zijn met een rookvrije omgeving, maar dat clubs ook uitgebreid geïnformeerd worden. Zo kunnen ze ondersteuning krijgen. "Vanuit diverse sportclubs zijn er op eigen initiatief stappen gezet richting een rookvrije sportclub. het gedachtegoed van Rookvrije Generatie wordt door hen omarmd."

Ook festivals lijken gevoelig, stelt Haagh. "In lijn met de motie zijn we in gesprek gegaan met organisatoren van evenementen waar veel kinderen naartoe komen. Zowel 'Minibarst' als het Brakkenfestival hebben een positieve houding ten opzichte van rookvrije zones tijdens hun festival", schrijft ze.

Kinderboerderijen hebben in maart voorlichting gehad over het streven om alle kinderboerderijen rookvrij te maken in 2020. "Daarnaast zullen ook scholen komend seizoen aan de slag moeten: wettelijk is vastgesteld dat zij uiterlijk 1 augustus 2020 het schoolplein rookvrij moeten hebben gemaakt."