In de collegekamer wordt nu ook vergaderd door de raad. Daarvoor waren aanpassingen noodzakelijk.
In de collegekamer wordt nu ook vergaderd door de raad. Daarvoor waren aanpassingen noodzakelijk.

Verbouwing Stadhuis pakt zeven ton duurder uit

  Politiek

BREDA - De verbouwing van het Stadhuis is zo'n zeven ton duurder uitgepakt dan gepland. Breda de verbouwing op iets meer dan een miljoen geraamd, de werkelijke kosten blijken 1,7 miljoen.


Dat schrijft het college in antwoord op vragen van SP-fractievoorzitter Bas Maes. Breda liet afgelopen jaar de raadszaal verbouwen en opnieuw inrichten, evenals de grote trouwzaal, collegekamer en commissiekamer. Dat was nodig vanwege de nieuwe vergadermethode van de gemeenteraad, waarbij elke donderdag meerdere sessies tegelijkertijd plaatsvinden.

Ook werden in het monumentale pand in deze ruimte klimaatinstallaties aangebracht. "De gemeenteraad is reeds enige tijd geleden al op de hoogte gesteld van de kostenontwikkeling en oorzaken daarvan", herinnert het college Maes.

De kans dat de verbouwing duurder zou uitpakken dan geraamd is volgens het college uitgebreid besproken in de raad, daar het ging om 'een zeer complexe verbouwing met name als gevolg van de monumentale status van het stadhuis'. De kostenoverschrijding is het gevolg van aanvullende werkzaamheden 'voortvloeiend uit voortschrijdend inzicht, tegenvallers samenhangend met de complexiteit van het monument, onvoorziene kosten en aanvullende gebruikerswensen'.

Het gaat onder meer om een bouwkostenstijging door de langere bouwtijd, plus een bouwkostenstijging van 6%, extra eisen zoals geluiddemping vloer raadzaal, verlichting raadzaal, meubilair kamers en onvoorziene zaken zoals verhuizing archief, asbestonderzoeken en sanering verhuiskosten en kosten inzet Riethil.

In de verbouwingskosten zijn niet de noodzakelijke investeringen in geluidsapparatuur voor de verschillende zalen meegenomen. Daarvoor is het aanbestedingstraject onlangs afgerond. De nieuwe apparatuur wordt tijdens het zomerreces gei¨nstalleerd waarbij dit traject afgerond moet zijn voor de eerste vergadering van het Bredaas beraad na de zomervakantie.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief