De Bredase gemeenteraad.
De Bredase gemeenteraad. (Foto: Wijnand Nijs)

Nieuw: Raad in gesprek met de stad over voorjaarsnota

  Politiek

BREDA - Waar gaat het de komende jaren heen met de stad? Welke keuzes maakt het college? Dat staat jaarlijks in de Voorjaarsnota. Binnenkort wordt dit stuk behandeld in de raad. Voordat het zover is, wil de raad weten wat de stad ervan vindt.


Daarom zijn er woensdag en donderdag twee sessies met de raad waar formeel, maar ook informeel met de raad besproken kan worden wat inwoners ervan denken. het is voor het eerste dat de raad dit op deze manier doet. "We vergaderen als raad op een nieuwe manier, en praten daarin op een nieuwe manier met de stad. Daarom dachten de fractievoorzitters het op deze manier te doen", aldus griffier Paul Piket.

De raad raad doet dat dus omdat de besluitvorming over de voorjaarsnota heel Breda aangaat. In zijn algemeenheid wil de raad een aantal zaken weten. "Hoe denkt u over de voorjaarsnota, welke onderwerpen verdienen accenten en welke juist niet, hoe zou het anders kunnen?", vraagt de raad zich af.

Voor het officiële deel konden inwoners zich tot en met de tiende aanmelden. Dat heeft inmiddels aantal mensen gedaan, onder wie de pleitbezorgers van een sporthal in Princenhage en belanghebben rondom de jeugdzorg. Zij doen donderdag in vijf minuten hun zegje.

Voor het informele deel was en is geen aanmelding noodzakelijk. In de trouwzaal staan op beide dagen statafels waar met raadsleden gesproken kan worden over de thema's uit de voorjaarsnota. De voorjaarsnota staat op www.hetgeldvanbreda.nl. De sessies zijn woensdag 12 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur en donderdag 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur en het Stadhuis, Stadserf 1.