Foto: Pixabay

'Nieuwe geldautomaat in Prinsenbeek moet op korte termijn komen'

  Politiek

PRINSENBEEK - Het college van burgemeester en wethouders in Breda is van mening 'dat er minimaal één 24-uurs geldautomaat beschikbaar moet blijven voor een dorp als Prinsenbeek'. Met de komende verdwijning van de geldautomaat bij de Rabobank in Prinsenbeek dreigt het dorp namelijk geldautomaatloos te worden; en daar moet binnen korte termijn iets aan gedaan worden.


Dat blijkt na vragen van VVD en CDA. Zij willen dat het college snel actie onderneemt om te zorgen voor het behoud van een geldautomaat. De automaat bij de Rabobank was de laatste nadat recentelijk de geldautomaat van de ABN/AMRO bank verdween, zoals ook de bank verdween. De partijen gaven aan zich niet alleen zorgen te maken over het gebrek aan een punt waar contant geld kan worden opgenomen, maar ook om het feit dat er geen geld meer kan worden gestort. Ook het college is het hiermee eens en vinden de verschillende voorzieningen in het dorp 'erg belangrijk'. 

Het college geeft aan op dit moment contact te hebben met de Rabobank en dat er verschillende locaties bekeken worden. "Zodra meer duidelijkheid is over de locatie zal men hierover geïnformeerd worden. Het streven is om binnen afzienbare termijn over een van de locaties waarover we in gesprek zijn met de Rabobank overeenstemming te bereiken." Daarnaast laat het college weten dat alle partijen enthousiast zijn en 'de intentie hebben uitgesproken om de locatie op korte termijn concreet te maken en de pinautomaat te realiseren'. 

Mura Kuijpers

FOTOSERIES