De spandoeken op de locatie van Werk aan de Wijk aan de Meerhoutstraat.
De spandoeken op de locatie van Werk aan de Wijk aan de Meerhoutstraat. (Foto: Perry Roovers)

Partijen eisen zwaar debat over gang van zaken rond einde Werk aan de Wijk

  Politiek

BREDA - Als het aan de SP, CDA en GroenLinks ligt, komt er een interpellatiedebat over het einde van Werk aan de Wijk. In juni werd bekend dat het initiatief op korte termijn opgeheven zou worden. Ondanks alle inspanningen van betrokkenen en subsidie van de gemeente bleek het toch niet mogelijk de organisatie financieel gezond te maken. Maar de SP legt zich daar niet zomaar bij neer. De partij vindt dat er veel is mis gegaan rondom het onderwerp en wil nu met een interpellatiedebat - een middel dat zwaar is en niet vaak wordt ingezet - Boaz Adank, wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid, verantwoordelijkheid laten afleggen over het einde van de stichting. 


Een interpellatiedebat is een zwaar middel om informatie te krijgen van het college over een politiek actueel en gevoelig onderwerp. Een wethouder, in dit geval Boaz Adank, wordt hierbij eigenlijk ter verantwoording geroepen. De SP, het CDA en GroenLinks vinden dat het college na beantwoording van eerder gestelde vragen nog niet genoeg duidelijkheid heeft verschaft. Naar hun mening rechtvaardigt dit het voor Bredase begrippen niet alledaagse middel van een interpellatiedebat.

In het verzoek geven de partijen aan dat zij vinden dat er onder de verantwoordelijkheid van de huidige wethouder en zijn voorganger veel zaken zijn misgegaan. "Ik doel dan op de onderbetaling van medewerkers en het niet nakomen van pensioenverplichtingen, het niet aanleveren van voldoende, geschikte deelnemers en het opzadelen van Werk aan de Wijk met torenhoge huisvestings- en personeelslasten", aldus SP-raadslid Bas Maes, die het verzoek heeft ingediend. 

Opheffing WADW
Werk aan de Wijk was jarenlang een begrip in Breda. De organisatie hielp mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen als voorbereiding op een betaalde baan. In de zomer van 2018 is een document opgesteld over de overgang van Werk aan de Wijk van gemeente naar onafhankelijke stichting. Daarin stond de ambitie een groei te realiseren om de organisatie gezond te maken. Betrokkenen hebben zich met veel energie en betrokkenheid hiervoor ingezet, maar dit mocht niet baten. Het lukte de afgelopen tijd niet om de inkomsten te laten groeien. Bovendien kreeg Werk Aan De Wijk een flinke tegenvaller te verduren omdat - naar pas dit jaar bleek - de CAO Sociaal Werk verplicht van toepassing is. "Die verplichting leidt tot hogere personeelskosten." Door het niet kunnen realiseren van voldoende groei en de hogere kosten zag het stichtingsbestuur zich genoodzaakt om de stichting op te heffen

Klussencollectief
In eerste instantie zouden alle klussen tot 1 augustus nog uitgevoerd worden, maar dit werd twee weken vervroegd. Voor de werknemers, vrijwilligers en mensen die gebruik maakten van de diensten was dit een bittere pil. Op de locatie van de stichting aan de Meerhoutstraat hingen spandoeken aan de hekken. Daarop stonden teksten als 'Wanbeleid' en 'Wij zijn de dupe' in grote letters geschreven. Volgens een van de oud-werknemers waren veel klanten verdrietig omdat ze vonden dat het werk altijd goed gedaan werd. Daarom startte twee oud-medewerkers een nieuw collectief gestart: klussendienst. Daarmee willen ze de touwtjes in eigen handen nemen. Vanaf 1 september plannen zij weer klussen door.

Het college heeft 9 september een bijeenkomst met de initiatiefnemers, maar het is nog niet duidelijk of zij kunnen rekenen op geld van de gemeente. "De financiële afwikkeling van Werk aan de Wijk brengt voor de gemeente de nodige kosten met zich mee. De precieze omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend. Gezien deze kosten kunnen wij op dit moment geen uitspraken doen over de financiële ruimte die we aan partijen kunnen bieden die activiteiten van Werk aan de Wijk willen overnemen. Bovendien zijn het nieuwe initiatieven, die volgens normale procedures (met de daarbij behorende middelen) worden beoordeeld. Dit staat geheel los van de financiële afwikkeling van Werk aan de Wijk", aldus het college in beantwoording van de eerder gestelde vragen van de SP.  Daarin riepen zij het college op om de nieuwe initiatieven in de Hoge Vucht snel de benodigde startsubsidie toe te kennen.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief