Lawaaiprotest van Juzt bij gemeentehuis, raad stemt voor noodlening van 7 miljoen euro | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Google Maps

Lawaaiprotest van Juzt bij gemeentehuis, raad stemt voor noodlening van 7 miljoen euro

  Politiek

BREDA - De gemeenteraad heeft gisterenavond unaniem ingestemd met een voorstel om een lening van 7 miljoen euro te verstrekken aan Juzt. Met dat geld kan de jeugdzorgorganisatie het hoofd tijdelijk boven water houden, zodat een faillissement op de korte termijn wordt voorkomen. Ondertussen wordt gewerkt aan het herstructureren van de jeugdzorg van Juzt, dat op de lange termijn de deuren van verschillende locaties zal moeten sluiten. 


Gisterenavond vergaderde de gemeenteraad over de toekomst van Juzt. Er waren in eerste instantie vier mogelijk scenario's: namelijk een overname, een doorstart, faillissement of een herstructurering onder regie van de overheid. Voor de medewerkers van Juzt was een doorstart het droomscenario. Maar een geschikte overnamepartner is niet gevonden. En ook in de doorstart is geen vertrouwen. Dat gaf de raad twee opties: herstructurering of een faillissement. De gemeenteraad was er unaniem in dat die laatste optie niet gewenst is. Juzt is als organisatie in de huidige vorm te groot om abrupt uit het zorglandschap te verdwijnen. De raad stemde dan ook unaniem voor het voorstel van herstructurering. Van harte ging dat e echter niet bij alle partijen. SP'er Bas Maes gaf aan dat de partij zich 'tegen de muur gezet voelt'. Nee stemmen zou immers betekenen dat Juzt failliet gaat. Maar het huidige voorstel biedt volgende de partij geen structurele oplossing.

In het scenario van de herstructurering blijft de zorginstelling tijdelijk in stand waarbij de jeugdige, behandelaar en ouder(s) op zorgcontinuïteit kunnen rekenen. "Belangen van gemeenten worden hiermee op een juiste manier geborgd. Een Herstructurering van Juzt door gemeenten biedt kansen voor een vitaal landschap aan aanbieders van jeugdzorg met diversiteit aan en innovatie van zorgproducten", valt in het raadsvoorstel te lezen. De herstructurering kost zo'n 15 miljoen euro.

Protest

Tijdens het openbare deel van de vergadering zat  de publiekstribune in de raadzaal vol met betrokkenen van Juzt. De discussie in de raad over het voorstel werd voorafgaand aan het openbare gedeelte achter gesloten deuren gehouden. Dit tot grote ontevredenheid van Juzt. Zij hielden tijdens het gesloten deel van een lawaaiprotest op de Grote Markt voor het gemeentehuis.