De hennepplant.
De hennepplant. Foto: Pixabay

Legale wietkweek in Breda: wat komt er bij de voorbereidingen kijken?

Door: Amber Kuijs Politiek

BREDA - Eind augustus werd bekend dat Breda één van de tien gemeenten is die deel gaat nemen aan de wietproef. Over een aantal jaar moeten de acht Bredase coffeeshops tijdens de proef hun voorraad verkrijgen bij telers die onder toezicht van de landelijke overheid staan. Om daarmee te kunnen beginnen, moet er nogal wat voorbereid worden. Dat blijkt nog niet zo makkelijk. Wij lichten vier onderdelen uit die hierbij komen kijken. 

De discussie over de werking van het huidige gedoogbeleid loopt al lang. In dit beleid is de verkoop van hennep in coffeeshops onder voorwaardes gedoogd, maar de productie en aanlevering van hennep is verboden. Omdat dit de nodige problematiek met zich meebrengt, werd er het experiment voor een gesloten coffeeshopketen bedacht. Daarin kopen coffeeshops hun voorraad bij telers die legaal wiet verbouwen. Daarnaast moet tijdens dit experiment duidelijk worden wat de effecten hiervan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. 

Regels
De regels van het huidige gedoogbeleid moeten worden omgebouwd naar aanvullende lokale regels op basis van de wet. Duidelijkheid daarover moet tijdig komen, concludeert burgemeester Paul Depla in een brief aan de raad. De coffeeshops moeten zich kunnen voorbereiden op alle landelijke en lokale regels voor zover deze nieuw zijn.

Ook moet er een lokaal handhavingsarrangement opgesteld worden. Het toezicht op de verkooppunten ligt volledig bij de gemeente. De handhaving in Breda rust nu op het uitgangspunt 'high trust, high panelty'. De coffeeshophouders houden zich al jaren goed aan alle gedoogregels. Daardoor is de handhaving qua intensiteit in Breda minimaal. Tijdens het experiment zal dit omhoog gaan. Handhavers en juristen zullen worden opgeleid/geïnstrueerd over de nieuwe te handhaven regels. Ook hier moet voor het begin van het experiment duidelijkheid over komen. 

Handhaving moet de controle op zich gaan nemen. (Tekst gaat verder na foto)

Telers 
Telers die hennep en hasj voor het experiment willen telen kunnen daarvoor een vergunning aanvragen. Per gemeenten is er ruimte voor maximaal tien vergunningen. In tegendeel tot de coffeeshops hoeven zij niet gevestigd te zijn in één van de deelnemende gemeenten. De telers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en moeten de hennep dan ook laten testen. 

Deze telers moeten wel gevonden worden. Daarnaast moeten zij kwalitatief ook mee kunnen met de illegale telers. In een brief aan de raad maakte de Vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) kenbaar dat ze zich zorgen maken om het verpakkingsproces. Ze zijn bang dat hierdoor de kwaliteit achteruit gaat. "Het verpakken in Nederland kent een traditie van 40 jaar lang. Plantenmateriaal is kwetsbaar en beperkt houdbaar. Het opzetten van een goed werkend geautomatiseerde nieuwe verpakking en distributie-systeem is een grote uitdaging." De eerste oogsten zullen pas duidelijkheid geven over de kwaliteit. 

De kwaliteit moet net zo goed zijn als van illegale telers. (Tekst gaat verder na foto)

Prijzen
Naast de kwaliteit moeten ook de prijzen kunnen concurreren met de illegale handel. De gemeente laat de prijs van de wiet en hasj over aan de telers en de coffeeshops. De prijs is een belangrijk aspect om de illegale productie te kunnen bestrijden. Vereniging ABC ziet de noodzaak voor het regelen van een concurrerende legale positie op de gehele markt is dan ook duidelijk. "Onder andere de kosten van het voor-verpakken van consumenteneenheden en het transport kunnen van (negatieve) invloed zijn op de inkoopprijs van legale cannabis. De Bredase coffeeshopondernemers vragen zich af of het mogelijk is om verpakkingen van 25 cm en grotere volumes bij de teler te bestellen."

Door dat te doen kan alles van begin tot eind geregistreerd worden en is de keten transparant. "Dit systeem van bestellen en verpakken geeft ruimte voor praktische oplossingen en voorkomt een aantal kinderziekten in het hele proces." In de brief aan de raad erkent de burgemeester ook dat het welslagen van het experiment afhangt van de verschillende soorten cannabis, de prijs en de kwaliteit. 

De prijs moet concurreren met de illegale handel. (Tekst gaat verder na foto)

Criminelen
Er wordt verwacht dat illegale drugshandelaren bij aanvang van de nieuwe situatie klanten zullen proberen te vangen door inzet van drugsrunners rondom coffeeshops. Onze burgervader geeft in een brief aan voorbereid te willen zijn op deze ongewenste neveneffecten. De gemeente wil daarom ook voordat het experiment van start gaat een plan van aanpak hebben om deze effecten de kop in te drukken. 

Vereniging ABC deelt deze zorgen. Tijdens het experiment is er namelijk een verbod op de verkoop van buitenlandse producten. De vereniging ziet dit als een groot risico voor het ontstaan van meer publiekelijke overlast en toename van het aantal straatdealers. "Een stroom van consumenten (ongeveer 30 tot 40%) die de bekende hasj willen aanschaffen zal door het illegale circuit bediend worden. De maatregel is opgesteld om een gesloten keten te kunnen waarborgen. Nogmaals willen de ondernemers bij deze benadrukken dat een gesloten keten van legale wiet gerealiseerd kan worden met daarbij het voorlopig gedogen van de buitenlandse hasj." 

Illegale drugshandelaren zullen drugsrunners inzetten rondom coffeeshops.