Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie.

Bestelde taxi's tijdens nachtelijke uren in de problemen door invoering keurmerk

  Politiek

BREDA - Sinds de invoering van de nieuwe regels in Breda mogen alleen taxi's met een keurmerk nog op de standplaatsen in het centrum en bij het station staan. De chauffeurs is daarnaast verplicht om een klant te accepteren. Lastig, vindt de SP, aangezien bestelde taxi's blijven bestaan. Om hen tegemoet te komen moet er volgens de partij een 'kiss&ride' komen waar deze chauffeurs op de klant kunnen wachten. 


Vanaf september gelden er nieuwe regels in Breda rondom het taxivervoer. Zo mogen alleen taxichauffeurs met het Bredase kwaliteitskeurmerk en de Bredase taxivergunning het taxivervoer aanbieden op de openbare weg en taxistandplaatsen: de zogeheten opstapmarkt. Volgens de gemeente is dit een volgende stap naar een 'kwalitatief goed en veilig taxivervoer'. Het aantal incidenten op de taxistandplaatsen moet hiermee teruggedrongen worden. 

Een goede ontwikkeling, vindt de SP, al zit er volgens hen ook een negatief aspect aan. Er worden nog altijd taxi's gebeld of via een app besteld. Waar deze vroeger nog op de standplaats stonden, mag dat nu niet meer. "Er is echter geen 'kiss&ride'-plek voor deze taxi's waar zij even kunnen wachten op hun klanten. Bij de Haven houdt dit in dat zij op de stoep voor de loempiakraam staan." 

Deze bestelde taxi's vervolgen vaak snel hun weg omdat de klanten redelijk snel komen, bij deeltaxi's is dit alleen niet het geval. "Wanneer iemand in een rolstoel zit of andere vorm van hulp nodig heeft, kan een taxi gerust een kwartier of langer daarmee bezig zijn." De partij zou signalen ontvangen dat dit vooral in de nachtelijke uren problemen geeft. "Deeltaxi's gaan niet op de stoep staan omdat ze een boete vrezen. Met als gevolg dat als een klant er nog niet is, de deeltaxi wegrijdt en iemand zo weer een uur kan wachten." 

De SP vraagt daarom het College van Burgemeester & Wethouders, desnoods tijdelijk aangewezen, plekken te realiseren waar bestelde en deeltaxi's kunnen staan. Hierbij kan dan duidelijk gemaakt worden dat het niet om de opstapmarkt gaat. Mocht het college hier geen heil in zien, dan hoort de partij graag hoe deze taxi's hun klanten dan moeten helpen. 

FOTOSERIES