Foto:

Tegen vergoeding een dakloze in huis nemen? Breda onderzoekt of dat mogelijk is

  Politiek

BREDA - Door grote krapte op de woningmarkt worden mensen steeds vaker economische daklozen. GroenLinks heeft voor hen een tijdelijke oplossing bedacht: mensen met een kamer over kunnen, tegen vergoeding, een dakloze in huis opnemen. Een win-winsituatie volgens de partij. En daar is het college van burgemeester en wethouders het mee eens, mits er genoeg daklozen en huiseigenaren aan elkaar gematcht kunnen worden. Het college is bereid dat te onderzoeken.


Door de krappe woningmarkt is er een nieuwe groep daklozen ontstaan. Mensen worden hun huis uitgezet, maar vinden heel moeilijk een betaalbare woning. Daardoor belandt deze groep steeds vaker tijdelijk in de daklozenopvang. Daar moet een oplossing voor komen, vind de landelijke fractie van GroenLinks. Daarom stellen zij voor dat mensen die tijdelijk een dakloze in huis willen opnemen een financiële stimulans krijgen. Ze nemen het project 'Onder de Pannen' in Amsterdam als voorbeeld. Ook daar kunnen mensen die een kamer over hebben deze (tijdelijk) aanbieden aan een economisch daklozen. Hiervoor ontvangen zij huur en onkostenvergoeding, maar ze worden niet gekort op eventuele uitkering en/of toeslagen.

Het college van Breda staat daar niet onwelwillend tegenover. "We zijn het ermee eens dat de behoefte aan betaalbare woningen groot is en dat we alle mogelijkheden dienen te gebruiken die beschikbaar, passend en geschikt zijn." Maar om het ook te kunnen laten slagen, is het belangrijk dat er wel goede matches gemaakt worden. Dat is het college dan ook bereid om te onderzoeken. "Gelet op de mogelijke consequenties en financiële risico's voor beide partijen is een goede matching een voorwaarde. In hoeverre in de Bredase situatie voldoende geschikte matches gemaakt kunnen worden, in relatie tot de te maken kosten, zijn we bereid te onderzoeken", schrijft het college aan de gemeenteraad.uitkering en/of toeslagen. Volgens de partij snijdt het mes aan twee kanten: de dakloze is onder dak, de beschikbare woonruimte wordt efficiënt benut en woonruimte-aanbieders kunnen een extraatje verdienen

FOTOSERIES