Foto: Google Maps

Breda houdt opties voor nieuwe woonwijk in Bavel open

  Politiek

BAVEL - Breda houdt de optie om een woonwijk te realiseren langs de A27 in Bavel open. In november werden omwonenden verrast met het nieuws dat de gemeente het voorkeursrecht toepast op het groene gebied tussen de rand van Bavel en de A27. Dat betekent dat eigenaren bij plannen van verkoop, hun perceel altijd eerste aan de gemeente Breda moeten aanbieden. Verschillende omwonenden dienden zienswijzen in om dat te voorkomen, maar die zorgen niet voor een verandering van dat besluit. 


Het gebeurt niet vaak dat de gemeente Breda het voorkeursrecht toepast. Bij het inzetten van dat middel worden eigenaren van een bepaald gebied gedwongen om wanneer zij hun perceel willen verkopen, dit altijd eerst aan te bieden aan de gemeente Breda. Zo kan de gemeente zonder meteen mensen gedwongen uit te kopen, wel zorgen dat een bepaald gebied in de gemeente in de loop der tijd in haar handen kan komen. 

Dat de gemeente Breda dat wil in Bavel, is niet verwonderlijk. De gemeente heeft zichzelf het doel gesteld om binnen de huidige bestuurstermijn zesduizend woningen te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, is actie vereist. Bavel is bovendien een goede plek voor de ontwikkeling van woningen, aangezien de vraag naar huizen in het dorp erg groot is.

Bezwaar

Omdat het besluit nog goed gekeurd moet worden door de gemeenteraad, kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Wel konden omwonenden zienswijzen indienen op het voorstel. Dat werd dan ook gedaan. Uit die zienswijzen valt duidelijk op te maken dat diverse omwonenden overvallen zijn met het plan van de gemeente. Zo schrijven zij dat 'burgers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid'. Daarmee wijzen ze erop dat in de structuurvisie Breda een mogelijke bestemmingswijziging van het gebied niet staat. Ook schrijven zij dat het inzet van het voorkeursrecht overkomt als een 'drukmiddel'. Maar dat wordt door het college weerlegd. "Het voorkeursrecht is slechts een passief middel. Indien indiener niet wil verkopen, is hij daartoe niet verplicht. Het voorkeursrecht heeft naar de mening van de gemeente dan ook niet het karakter van een drukmiddel." Bovendien wordt het inzetten van het voorkeursrecht altijd in een pril stadium gedaan, waarbij er nog geen concrete plannen liggen voor een verandering van het bestemmingsplan. Zo wordt grondspeculatie voorkomen.

Naast enkele omwonenden, diende ook de stichting Molen Bavel een zienswijze in. Die werd echter niet in behandeling genomen, omdat de stichting geen directe belanghebbende is. De stichting is namelijk geen eigenaar van grond waarop het voorkeursrecht van toepassing is.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief