Foto: PERRY ROOVERS

D66: ‘Bredase sportclubs hebben na nieuwe maatregelen meer hulp nodig’

  Politiek

BREDA - Bredase sportverenigingen komen in het nauw door de aanvullende coronamaatregelen denkt Joek van Pul, D66 Breda. Sportkantines en clubhuizen worden gesloten. Voor veel Bredase sportverenigingen zijn de opbrengsten van de bar echter van groot belang. D66 wil dat de gemeente gaat kijken naar meer mogelijkheden om de clubs te steunen.


Eind vorig seizoen werden er al veel inkomsten misgelopen en nu krijgen de clubs weer een klap. D66 maakt zich zorgen over de Bredase sportverenigingen na deze nieuwemaatregelen. ‘’Wij hebben hier al eerder vragen over gesteld die nog niet beantwoord zijn’’, laat Joek van Pul van D66 weten. D66 acht het noodzakelijk om aanvullende vragen te stellen over dit onderwerp en het opnieuw op de agenda te plaatsen.

‘’D66 is blij dat Bredase sportverenigingen er nu nog goed voor staan, maar maakt zich zorgen over de komende tijd’’, zegt Van Pul. Eerder werd bekend dat de gemeente 250.000 euro beschikbaar had gesteld voor de sportclubs. De partij wil graag weten of en hoe het bedrag tot nu toe is ingezet. Ook willen ze weten of het bedrag, indien noodzakelijk, eerder zal worden ingezet. 

Daarnaast vraagt de partij zich af of of de huur voor komende maand kwijtgescholden kan worden voor de clubs. Het kwijtschelden van de huur van oktober zou de clubs verlichting kunnen bieden. Ook wil de partij weten van het college of clubs ook in aanmerking kunnen komen voor een verlenging van de tegemoetkomingen die zij al kregen vanwege de coronamaatregelen.