Foto: BIRD

Gemeente wil deelsteps, maar moet wachten op landelijke richtlijnen

  Politiek

BREDA - De gemeente Breda wil graag een invoering van deelsteps in de stad. Maar om dit te kunnen doen moet er worden gewacht op een landelijk akkoord. Daarvoor is het vooral belangrijk overeenstemming te bereiken over de eisen waar de step aan moet voldoen en de indeling. 


De gemeente Breda is met diverse andere gemeentes en het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap in gesprek over de invoering van deelsteps. ‘’De gesprekken verlopen goed en constructief, maar richten zich niet alleen op de step’’, aldus het college van Breda. ‘’Deze richten zich ook op het complete scala van verschillende soorten LEV’s.’’ LEV staat voor Light Electric Vehicles. 

De afgelopen maanden heeft het Ministerie van l&W gekeken naar de toelatingseisen voor LEV’s. ‘’Daarbij wordt onder andere gekeken naar een indeling van voertuigen naar massa, snelheid en omvang’’, aldus het college. ‘’Hierbij zijn onderwerpen als rijbewijs, kenteken en verzekering ook aan de orde geweest.’’

Pilot

De gemeente Breda heeft al meerdere malen aangegeven open te staan voor pilots. ‘’Komende periode zal duidelijk moeten worden in hoeverre het ministerie daar medewerking aan wil verlenen’’, laat het college weten. ‘’Vooralsnog is het ministerie heel duidelijk en worden er pas nieuwe LEV’s toegelaten als ze voldoen aan de landelijke richtlijnen.’’

De gemeente geeft verder aan wekelijks benaderd te worden door diverse marktpartijen. Deze willen graag met hen de pilot uitvoeren. ‘’Deze marktpartijen hebben we ook nodig om van start te gaan. Zij hebben het systeem ontwikkeld om deelsteps daadwerkelijk te kunnen laten rijden.’’ 

Naar verwachting worden de landelijke richtlijnen ergens in 2021 vastgesteld.