Foto: Wesley van der Linde

Lokboa’s in de winkelstraten? Niet in Breda, stelt burgemeester Depla

  Politiek

BREDA - Er ontstond vorige maand flinke ophef toen bekend werd dat de gemeente Breda lokboa’s inzet om het winkelbeleid te controleren. Maar die ophef was niet nodig, stelt burgemeester Depla. Hij bevestigt aan het college dat de gemeente Breda geen gebruik maakt van lokboa’s. Boa’s maken zich in Breda altijd kenbaar aan winkeliers.


Het Financieel Dagblad meldde een maand geleden dat Breda lokboa’s in zou zetten. Boa’s zouden dan vermomd als klant proberen winkels binnen te komen zonder afspraak. Als dat lukte, zouden de winkeliers beboet worden. Maar dat is niet waar, stelt burgemeester Depla. “De gemeente Breda zet geen lokboa’s in om proefaankopen te doen of proef afspraken te maken. We zetten onze Boa’s informatie en risico gestuurd in waarbij we de nadruk leggen op het goede gesprek. De boa’s geven de ondernemers tips en proberen op die manier ervoor zorg te dragen dat de regels goed worden nageleefd. In gevallen waarbij de regels overtreden worden, waarschuwen de BOA’s eerst.” Alleen als er na zo’n waarschuwing geen aanpassing wordt gedaan door de winkelier, schrijven boa’s boetes uit. “Iets dat in Breda slechts twee keer is voorgekomen.”

Heel soms gebeurt het wel dat boa’s worden ingezet in ‘normale’ kleding. Dat wordt gedaan om van afstand te observeren. “Dit is een ultimum remedium en zetten we alleen in als na bezoeken in uniform het aantal meldingen en klachten van overtreden van de regels blijft aanhouden”, aldus Depla. De boa’s in burger zullen zelf nooit aankopen doen. Ze kijken enkel voor een bepaalde periode toe op afstand om te checken of de regels nog steeds overtreden worden. “Mocht dit wel geval zijn dan zullen zij naar de ondernemer gaan en zich kenbaar maken als Boa (middels hun landelijke legitimatiebewijs). Op geen moment gedurende dit proces lokken zij iets uit.” 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief