Foto: Google Maps

Zeshonderd nieuwe woningen in Teteringen? Dan eerst aanpassingen aan Oosterhoutseweg

  Politiek

TETERINGEN - Als er de komende jaren veel nieuwe woningen worden gebouwd in Teteringen, dan zijn maatregelen noodzakelijk om de doorstroming van het verkeer in Teteringen te verbeteren. Dat is de conclusie uit het verkeersonderzoek dat gedaan is in Teteringen. En als het aan de VVD ligt, worden die woningen dan ook niet gebouwd voordat die maatregelen zijn genomen.


De verkeersdruk in Teteringen is hoog. Tijdens de piekmomenten in de spits ontstaan er op meerdere kruispunten doorstromingsproblemen. Zowel het gemotoriseerd vervoer als de fietsers krijgen daardoor te maken met langere wachttijden. Vooral aan de zuidkant van Teteringen speelt dat probleem. En de komende jaren zal de druk alleen maar verder worden verhoogd, want er zijn forse nieuwbouwplannen voor het dorp. Zo voorziet het project Woonakker in maar liefst 600 nieuwe woningen.

In een brief aan de gemeenteraad zet wethouder Daan Quaars de resultaten van het uitgevoerde verkeersonderzoek en de daarbij horende maatregelen op een rij. Zo blijkt dat er veel doorgaand verkeer zit op de Oosterhoutseweg, namelijk 70 procent. Het gaat dan vooral om verkeer tussen Oosterhout en Breda. “Om een verdere verbetering van de doorstroming tijdens de piekmomenten in de spits te garanderen is het verminderen van doorgaand verkeer met 10 tot 20 procent noodzakelijk. Dit is een reële aanname en kunnen we realiseren door het doseersysteem te optimaliseren, door harder te doseren en op strategische locaties in Oosterhout het verkeer eerder te adviseren de gewenste route te nemen door het plaatsen van informatiedisplays.” De gemeente gaat daarom deze maand in overleg met de gemeente Oosterhout over het reduceren van dat doorgaande verkeer.

Ook zullen meerdere kruispunten worden aangepast. In 2031 worden de huidige verkeerslichten vervangen, en wordt een extra linkaf-vak toegevoegd aan het kruispunt met de Meulenspie. In 2024 volgt verder onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan het kruispunt aan de Aanstede, en wordt een aparte linksafstrook toegevoegd op de Heijackerdreef.

Voorwaarde
Aanstaande donderdag dient de VVD een motie, die al gesteund wordt door Breda Beslist, PvdA, SP en CDA, over de verkeersproblematiek in Teteringen. Als het aan die partijen ligt, wordt het aanpakken van de mobiliteitsproblemen prioriteit. Zij willen dat de maatregelen worden uitgevoerd voordat er grote aantallen nieuwe woningen worden bijgebouwd in het dorp. Ook willen ze van het college weten of de aangedragen aanpassingen voldoende zullen zijn om ed problematiek op de Oosterhoutseweg op te lossen.