Foto: SHOUT!

SHOUT! presenteert verkiezingsprogramma: ‘Niet de beperking maar de ruimte’

  Politiek

BREDA - De nieuwe partij SHOUT! presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma ‘Niet de beperking maar de ruimte’. Met dit programma wil SHOUT! zich de komende vier jaar in de gemeenteraad sterk maken voor een betrouwbare overheid, een krachtig corona herstelprogramma, meer betaalbare woningen en een duurzame toekomst. “Het is tijd om een nieuw perspectief te schetsen”, aldus lijsttrekker Paul de Jong.


Het verkiezingsprogramma werkt deze prioriteiten, samen met vele andere onderwerpen, uit in 76 punten. SHOUT! wil de ‘doorgeslagen regelgeving en fraudejacht’ weer onder controle brengen. “Ook in Breda zijn veel mensen onevenredig hard geraakt door een overheid  die niet naast burgers kwam te staan maar tegenover burgers”, zegt lijsttrekker Paul de Jong. Controle van de macht kan alleen door een stevige tegenmacht. Dit gebeurt door een meer dualisme in de raad, een goed functionerende rekenkamer en onafhankelijke bezwaarcommissie.”

SHOUT! wil naar een nieuwe bestuurscultuur. Dit betekent een ander vergadermodel met meer ruimte voor inspraak van bewoners en belangenorganisaties. Ook wil de partij afsplitsingen en fusies tijdens de raadsperiode ontmoedigen net als voortijdig vertrek van  wethouders.

De komende vier jaar moet er volgens SHOUT verder werk gemaakt worden van het  herstelbeleid na de coronacrisis door een Bredaas Coronaherstelfonds. Lastenverlichting voor ondernemers zoals MKB’ers en ZZP’ers en een verlaging van de OZB voor huizenbezitters. Eerder liet de partij al weten het komende decennium jaarlijks 2000 nieuwe woningen toe te  voegen aan de stad, wijken en dorpen om zo te kunnen voldoende aan de stijgende vraag naar betaalbare koop- en huurwoningen. Verder willen de liberalen de overlast en onveiligheid aanpakken en meer duurzame energieopwekking en vergroening in de publieke ruimte. 

“Breda is een prachtige stad waar we met plezier wonen, werken en verblijven. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Een nieuwe bestuurscultuur herstelt het vertrouwen tussen burgers en overheid. Zodat niemand zich opgejaagd hoeft te voelen, maar vrij in het leven kan staan. Niet de beperking maar de ruimte.”