Logo bredavandaag.nl
gemeente Breda

Breda ontwikkelt Talentencentrum top- en breedtesport

  Sport

BREDA -  Breda krijgt een multifunctioneel sportcentrum op het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg. Gemeente en ROC West-Brabant gaan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Breda investeert in 2018 13,8 miljoen in het talentencentrum voor top- en breedtesport. Doel is dat het talentencentrum er medio 2020 is.


De beslissing om deze hal te bouwen komt voort uit een onderzoek. Dat wijst uit dat er behoefte is aan een multifunctioneel sportcomplex voor zowel talentontwikkeling als breedtesport, dat voldoet aan de normen van NOC*NSF is haalbaar en betaalbaar in Breda.

Gemeente Breda en ROC West-Brabant sluiten de samenwerkingsovereenkomst om de afspraken over zaalhuur, gronden en gebruik vast te leggen. De gemeente past het bestemmingsplan aan en maakt een voorlopig ontwerp. “Duurzaam, energiezuinig, circulair en gasloos zijn uitgangspunten bij de bouw”, aldus de partijen.

De basisvariant waar nu toe is besloten bedraagt circa € 13,8 miljoen. De benodigde middelen zijn in de Begroting 2018 van de gemeente voorzien. Komend voorjaar moet helder worden of een plusvariant haalbaar met een indoor atletiekhal erbij haalbaar  is.

De Atletiekunie en AV Sprint hebben voor een plusvariant met atletiekhal belangstelling om zo atletiek ook in de wintermaanden mogelijk te maken. Met deze combinatie van talentencentrum en indoor atletiekhal kan Breda talentontwikkeling naar een hoger niveau tillen. Hiervoor is verder onderzoek nodig in samenspraak met verenigingen en maatschappelijke partners. Komende maanden verkent de gemeente ook de interesses van sportbonden en andere relevante partners in de sport. In het voorjaar van 2018 is de haalbaarheid van de plusvariant duidelijk.

                    FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief