Archieffoto.
Archieffoto. (Foto: Peter Visser)

Supporterswerkgroep: 'Maak van NAC een coöperatie'

  Sport

BREDA - Een werkgroep die ontstaan is op initiatief van fansite B-Side Rats ontwikkelt een plan om NAC Breda deels in handen te krijgen van de supporters. Dit wil de groep doen door een coöperatie op te richten. “Als het bij een club in Nederland kan, dan kan het wel bij NAC”, aldus Arjen van Nuland, lid van de werkgroep.


Werkgroep Supportersparticipatie heeft de afgelopen tijd in alle stilte de situatie van NAC geïnventariseerd en ideeën verzameld om supportersparticipatie vorm te geven. Daar is een plan uitgerold waarbij supporters lid worden van een coöperatie en zo mede-eigenaar worden van de club. “De loyaliteit van supporters is hierbij ontzettend belangrijk. Mensen moet niet op basis van succes mee willen doen”, vertelt Van Nuland. “Alle supporters hebben een gezamenlijk doel: zorgen dat NAC een stabiele en succesvolle club wordt. Dat lukt ons individueel niet, maar als we de handen ineen slaan kunnen vanuit de gezamenlijke belang krachten bundelen. En door zelf eigenaar te worden, borgen we dat de club dicht bij de supporters blijft.”

Laagdrempelig
Het doel is om de coöperatie zo laagdrempelig mogelijk te houden. “We weten nog niet precies hoeveel geld er nodig is om de club (deels) over te nemen. Als dat duidelijk is, weten we hoe we het gaan verdelen onder supporters en bedrijven. NAC is een club van het volk, dus het moet ook bereikbaar zijn en blijven voor het volk.” In landen als Groot-Brittannië en Duitsland hebben ze een positieve ervaring met deze vorm van supporters betrekken. “Als ergens in Nederland de supporters betrokken zijn, dan is dat bij NAC wel.”

De coöperatie moet geleid worden door een bestuur onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Deze commissarissen worden door de supporters tijdens een Algemene Ledenvergadering gekozen. Daarnaast hebben leden inspraak en invloed bij diverse bijeenkomsten en gelegenheden. “Iedereen is begaan met de club. Op deze manier kunnen ze hun mening geven en het bestuur een richting wijzen.”

Samenwerking
De werkgroep is op dit moment in gesprek met diverse partijen, waaronder initiatiefnemers van andere plannen. “Er zijn raakvlakken met die andere initiatieven. We kijken nu of we dit kunnen samenvoegen, zodat we samen naar de aandeelhouders toe kunnen. Zo niet, dan blijven we ons apart inzetten voor een stabiele club.”