Retail Platform hekelt houding wethouder Meeuwis

  Zakelijk

CENTRUM– Het Retail Platform hekelt de houding van het college van burgemeester en wethouders over de vrijstelling van de koopzondagen. Volgens voorzitter Jos Koniuszek ondermijnt het stadsbestuur het pas opgestelde convenant over het aantal extra dagen.


De voorzitter meent dat wethouder Cees Meeuwis te veel zijn eigen mening naar voren brengt en dat daardoor verwarring ontstaat. Het is alom bekend dat de wethouder fervent voorstander is van het vrijgeven van alle 52 zondagen per jaar.

“Natuurlijk ben ik persoonlijk overtuigd dat het openstellen van alle dagen beter is. Maar daar ga ik niet over. Ik denk ook niet dat het zoveel uitmaak wat ik roep. Zoveel invloed heeft dat niet. De communicatie over het aantal koopzondagen ligt bij de ondernemers zelf en in hun heb ik het volste vertrouwen”, zegt Meeuwis.

Koniuszek vindt dat juist deze houding veel onduidelijkheid creëert. “Ik vind het jammer en absoluut heel storend dat elke keer die 52 zondagen worden aangehaald. Wij hebben samen met de ondernemers en bewoners van de binnenstad voor 2011 een convenant voor 19 zondagen vastgesteld. Voor 2012 bekijken we alles weer opnieuw”, aldus de voorzitter van het Retail Platform.

Meeuwis benadrukt dat hij staat voor de gemaakte afspraken en dat de gemeenteraad straks het beleid moet vaststellen. “We stellen voor de toerismebepaling toe te voegen en dan geldt vrijstelling voor alle zondagen. Het is eerst aan de raad om daarmee akkoord te gaan. En dan aan de winkeliers om te bepalen hoeveel dagen ze open willen.”