5000 euro voor aannemen werkloze jongere

  Zakelijk

BREDA - Werkgevers die een werkloze jongere (tot 27 jaar) in dienst nemen kunnen een bedrag ontvangen van € 5000,- per werknemer. Hiertoe heeft het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) begin 2010 de zogenoemde Baan Bonus ingesteld.


Na evaluatie blijkt volgens de gemeente dat deze regeling positieve resultaten oplevert en is het een effectief instrument om jongeren aan werk te helpen. De regeling geldt voor heel West-Brabant.

Uit de evaluatie blijkt dat de Baan Bonus werkgevers over de streep trekt bij het aannemen van jongeren. Méér dan 75% van de werkgevers geeft aan dat de Baan Bonus absoluut doorslaggevend was voor het aannemen van de jongere of dat de Baan Bonus het aannemen aanzienlijk heeft versneld.

Sinds 1 februari zijn in Breda en de rest van West-Brabant 300 jongeren met de Baan-Bonus aan het werk geholpen.

Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid heeft onlangs besloten extra budget voor de Baan Bonus te reserveren. Naar verwachting kunnen tot medio 2011 in totaal 700 jongeren met de Baan Bonus aan werk worden geholpen.

In West-Brabant zijn de partners in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid onder andere: UWV Werkbedrijf, Gemeenten, ROC West-Brabant, BZW (Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie), MKB (Midden- en Kleinbedrijf) en Werknemersorganisaties.