Het kruispunt bij de Zwartenbergse Molen.
Het kruispunt bij de Zwartenbergse Molen. Foto: Yvonne Vermeulen

Wat gaat het verkeer in Prinsenbeek merken van grote woningbouw in Zevenbergen?

Door: Olaf Knook Politiek

PRINSENBEEK - De Bredase fracties van de VVD en het CDA vrezen voor ernstige verkeersproblemen in Prinsenbeek met de komst van een enorme woonwijk in Zevenbergen-Oost, dat bestaat uit zo’n duizend woningen bij de N389.

In de gemeente Moerdijk worden in de komende tien jaar zo’n 2700 woningen uit de grond gestampt, waarvan zo’n duizend woningen in Zevenbergen. Deze woningen komen naast de N389 te liggen, de verbindingsweg van Zevenbergen richting Prinsenbeek.

De belangrijkste zorgen van de VVD en het CDA richten zich op Prinsenbeek, waar de toenemende verkeersdrukte een nijpend probleem vormt. Ze vragen zich af of er al contact is geweest met de gemeente Moerdijk om tot een regionale oplossing te komen voor de mobiliteitsproblemen in het dorp.

Meeuwissen (VDD) en Beekers (CDA) vragen ook om een update over de huidige status van de verkeersproblemen en welke toekomstige ontwikkelingen in de directe regio van invloed zullen zijn op de verkeersstromen in Prinsenbeek.

De gemeenteraad van Moerdijk neemt op 28 september een besluit over de verdere uitwerking van het woningbouwplan in Zevenbergen Oost. Dit ambitieuze plan van 2700 woningen omvat verschillende deelprojecten.