Afbeelding
Foto: Archief

De Grote Drie bieden aandelen NAC te koop aan: ‘Alle normen van fatsoen zijn overschreden’

Door: Amber Kuijs NAC

BREDA - Drie grote aandeelhouders van NAC Breda bieden hun aandelen te koop aan. Dat melden Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema in een statement aan de Telegraaf. Met de bedreigingen aan het adres van trainer Maurice Steijn en meerdere clubbestuurders is volgens hen een grens gepasseerd. 

Tot frustratie van veel supporters stapte de onlangs binnengehaalde clubicoon Ton Lokhoff woensdag op als technisch directeur, omdat hij naar eigen zeggen niet goed kon samenwerken met de technische staf. Hierop eisten een dag later vier voorname supportersgroepen van NAC het ontslag van Steijn. In een schriftelijke verklaring riepen de Breda Loco’s, de NAC Supportersvereniging, Stichting Vak G en Fr0nt76 op om de coach voor zondag te ontslaan. Zo niet, dan zouden er ‘gepaste’ acties volgen. Gisteren maakte Maurice Steijn bekend zijn taken als trainer neer te leggen na bedreigingen aan zijn adres. 

Daarmee is de maat vol voor aandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema. De Grote Drie maken vandaag via een statement bekend hun aandelen te koop aan te bieden. Ze weigeren langer onderdeel uit te maken van een club, die bestuurd moet worden via een supportersultimatum. “Zo’n 7,5 jaar geleden hebben de aandeelhouders een faillissement van NAC Breda ternauwernood voorkomen en ook nu nog is dit de enige reden dat de club vandaag de dag in leven is”, begint het statement van de aandeelhouders. “We troffen een club aan in zwaar verval: een groot negatief eigen vermogen, een berg schulden, lijken in de kast, een vertroebelde relatie met zowel KNVB als ook de gemeente Breda, de laagste FRS rating met bijbehorende curatele, een chaotische organisatie met beperkte financiële kennis van zaken.”

Vervolgens benadrukken de Grote Drie dat gedurende deze tijd er met hulp van directieleden en commissarissen veel bereikt is. “Als grootaandeelhouders hebben wij geprobeerd deze processen met raad en daad bij te staan en dat laatste kwam maar al te vaak neer op het verlenen van extra financiële steun wanneer en waar nodig. Altijd in het belang van NAC Breda en zonder enige vorm van eigen belang. We hebben dit gedaan in de luwte met gepaste anonimiteit. Onze enige drijfveer hierbij was de liefde voor de club. De corporate governance, die na ons aandeelhouderschap zijn intrede heeft gedaan, hebben wij hoog in ere gehouden zoals het hoort bij een volwassen organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beperkingen enerzijds en verantwoordelijkheden anderzijds die dit met zich meebracht zijn wellicht niet voor alle fans altijd even duidelijk geweest.”

De recentelijke acties van sommige individuen hebben volgens de aandeelhouders alle normen van fatsoen overschreden. “Een club kan niet worden bestuurd via een supporters ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden. Voor ons drieën is hiermee een grens gepasseerd die wij niet accepteren. Ook de gelatenheid, waarmee sommige NAC geledingen dit schouwspel hebben gevolgd of zelfs geëntameerd, hebben wij als zeer stuitend ervaren.” Dat heeft geleid tot de keuze om alle financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen. “Bij een club, waarbij dit soort exorbitante en kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot norm, voelen wij ons niet meer thuis. Daarom hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang al onze financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen. Dit houdt onder meer in dat wij, de drie grootaandeelhouders, onze aandelen te koop zullen aanbieden. Over de manier waarop dit gebeurt zal nadere berichtgeving volgen.”