Afbeelding

Provincie schrapt advies over planning 'kleine' vakanties

Algemeen

BREDA – De provincie Noord-Brabant ziet het niet meer als haar taak om een advies uit te brengen over de planning van schoolvakanties in het middelbaar- en voortgezet onderwijs. Daarom zegt ze de samenwerking met het Brabants Overleg Vakantieplanning (BOV) vanaf dit jaar op.

Schoolbesturen mogen in principe hun eigen vakantieperiodes plannen, op de zomervakantie na. Als elke school echter een andere vakantieperiode hanteert, kan dat voor veel ongemak zorgen. Zo krijgen ouders die meerdere kinderen op verschillende scholen hebben het bijvoorbeeld lastig om samen op vakantie te kunnen.

Daarom overlegt het BOV elk jaar over een advies voor alle scholen in Brabant, zodat de vakanties op elkaar kunnen worden afgestemd. Zowel ouders als schoolbesturen vinden dit fijner, blijkt uit de praktijk.

Het BOV is momenteel druk op zoek naar een oplossing om het advies alsnog onder de 1200 schoolbesturen in Brabant te verspreiden. “We hebben niet de financiële middelen om elk jaar 1200 brieven te sturen, dus we streven nu naar een eigen website waarop scholen ons advies kunnen raadplegen”, vertelt de voorzitter van het BOV, Leo Swaans.

Een ander voorbeeld van verwarring die nu kan ontstaan is het advies dat de Minister van Onderwijs dit jaar uitbracht. “Normaliter volgen wij het advies van de minister op, maar dit is een landelijk advies. De herfstvakantie werd dit jaar bijvoorbeeld veel te vroeg geadviseerd voor regio Zuid. Het schooljaar is hier namelijk laat begonnen, waardoor de spreiding niet goed zou zijn”, vertelt Swaans.

“Daarom hebben wij het advies van de Minister niet overgenomen en besloten het advies voor de herfstvakantie een week later te plannen. Via de provincie konden we dit aan alle schoolbesturen doorgeven, maar als we nu geen andere manier vinden om dit soort nieuws te verspreiden zou er de volgende keer in een dergelijk geval flink verwarring kunnen ontstaan.”, aldus Swaans.

21 oktober gaat het BOV vergaderen over de mogelijkheden om haar advies te verspreiden.