Afbeelding
Sonja van Ginneken

Extra handhavers in bossen rond Breda

Algemeen

BREDA - Zonder een wakend oog van de natuur genieten - of vernielen-  in de buitenranden van Breda is er niet meer bij. Er komt meer toezicht van Staatsbosbeheer in de buitenranden van Breda. De gemeente heeft deze week een overeenkomst gesloten met Staatsbosbeheer.

De overeenkomst was nodig omdat de zogeheten Bijzonder Opsporings Ambtenaren van Staatsbosbeheer (BOA’s) - ook wel bekend als groene BOA’s - niet buiten hun eigen terrein mochten beboeten waar nu verandering in komt. Deze overeenkomst geldt voor vijf jaar en kan na die periode per drie jaar worden verlengd.

Het gaat om drie BOA’s die een deel van de tijd in de buitenranden van Breda toezicht houden en handhaven indien nodig. Het aantal uren is verdubbeld met deze nieuwe overeenkomst van 1100 uur naar 2200 uur. De ene helft van de groei neemt de gemeente op zich.

Deze boswachters zijn er met name om toe te zien dat alle regels er op worden nageleefd. Mocht dat niet gebeuren, dan mogen zij je staande houden, proces verbaal opmaken en bekeuren en eventueel zelfs aanhouden. Indien er zaken zijn die niet door de beugel kunnen zoals criminele activiteiten, dan moeten de BOA’s altijd de politie inschakelen.

Deze overeenkomst is broodnodig volgens wethouder Paul de Beer. “De natuur rond Breda wordt intensief gebruikt. Dat is ook prima want recreëren en sporten in de natuur is gezond. Maar er moet ook rust en ruimte zijn voor planten en dieren. Om die goede balans te borgen, geeft de gemeente prioriteit aan toezicht en handhaving in het buitengebied.”

Groene BOA’s houden met name toezicht op vernielingen, het dumpen van afval en loslopende honden. Jelka Both, gebiedsmanager van Staatsbosbeheer West-Brabant, is zich van de ‘gastheer’ functie bewust.

“Allereerst zijn we gastheer van onze prachtige natuurterreinen. Als er bezoekers zijn die zich in onze terreinen niet aan de regels houden, dan spreken we ze erop aan. Handhaving is nodig om de waarden van onze gebieden te beschermen en te zorgen dat onze bezoekers zich welkom en veilig voelen. Ook dat is gastheerschap.”