Afbeelding
Foto: Hanneke Marcelis

Corporaties en gemeente gaan vol voor 1200 sociale huurwoningen: 'Het is haalbaar'

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - De gemeente Breda, woningcorporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg en de huurderskoepel GHK willen dat er binnen een jaar een concreet plan ligt voor de realisatie van 1200 nieuwe sociale huurwoningen in Breda. Die moeten uiterlijk in 2022 gerealiseerd zijn. Dat is één van de afspraken die de partijen hebben vastgelegd in de alliantieafspraken 2019-2023. Verder wordt er onder andere ingezet op de investering in de CO2 neutrale woningvoorraad, het vergroten van de veiligheid in de wijken en op nauwere samenwerking met de zorgaanbieders.

Wethouder Daan Quaars lichtte vandaag samen met vertegenwoordigers van Alwel, Laurentius, WonenBreburg en de Gezamenlijke Huurderskoepel (GHK) de gemaakte afspraken toe. 

In navolging van het coalitieakkoord slaan gemeente, corporaties en huurders de handen ineen om in de komende vier jaar 1200 sociale huurwoningen te realiseren. Dat is een versnelling vergeleken met eerder gemaakte afspraken, waarbij werd gesproken van 130 extra woningen per jaar. "Die versnelling is gewoon nodig. Dat is wat het college in het coalitieakkoord al zei, en dat wat nu ook door de corporaties en de huurders wordt bevestigd. En dat is belangrijk, want die sociale huurwoningen kan de gemeente niet in haar eentje realiseren. Het is sowieso een ambitieus plan, maar wij zijn van mening dat het haalbaar is. Ik ben blij dat alle partijen die bij deze afspraken betrokken zijn zich maximaal gaan inzetten om dit mee te realiseren", aldus de wethouder.

De 1200 extra sociale huurwoningen zijn voor het lage segment met een huurprijs rond de 600 euro. Daarbij wordt bij de nieuwbouw vooral gericht op een- en tweepersoonswoningen. De huidige woningvoorraad bestaat vooral uit gezinswoningen, maar dat is niet waar vraag naar is. Daarbij wordt ook gekeken naar waar die woningen geplaatst worden. De partijen hebben de afspraak gemaakt om te streven naar een maximum percentage van 40 procent sociale huurwoningen in een wijk. 

Veiligheid

Nieuw in de alliantieafspraken is bovendien het onderwerp veiligheid. "Natuurlijk zetten we al langer in op veiligheid. Maar we merken dat het belangrijk is om die samenwerking te intensiveren om de brede problematiek die in de wijken speelt aan te pakken", legt Hans Pars namens de corporaties uit. Eén van die problemen is de overlast van verwarde personen. "Zo zijn wij als huurder bijvoorbeeld heel blij met het meldpunt voor crisissituaties waar burgers hun zorgen over overlast en hulpvragen van kwetsbare medeburgers kunnen neerleggen in de wetenschap dat er daadwerkelijk op korte termijn iets mee zal worden gedaan", stelt Wim Leerves namens de huurderskoepel.

Ook duurzaamheid is een belangrijk hoofdstuk in de gemaakte afspraken. Gemeente en corporaties streven op termijn naar een CO2-neutrale en volledig circulaire woningvoorraad. "Voor ons als huurders is dat een belangrijk onderwerp, omdat we er zelf weinig aan kunnen doen om dat te realiseren", legt Leerves uit. 

Alliantieafspraken

De alliantieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurderskoepel worden al sinds 2011 gemaakt. De afspraken die vandaag zijn gepresenteerd gelden tot en met 2023. Er is ruim een jaar aan gewerkt. Naast Daan Quaars hebben alle wethouders wanneer het hun portefeuilles betrof mee aan tafel gezeten. "We zijn dan ook als college allemaal heel blij dat we hier met zijn allen naar ieders tevredenheid afspraken kunnen presenteren waar we allemaal achter staan", aldus Quaars.