Het gebied aan de Frankenthalerstraat
Het gebied aan de Frankenthalerstraat Foto: Google Maps

Projectontwikkelaar wil 150 tijdelijke flexwoningen realiseren aan Frankenthalerstraat

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling zetten samen de volgende stap om betaalbare woningen aan de woningmarkt in Breda toe te voegen voor een periode van 15 jaar. De twee partijen willen circa 150 flexwoningen realiseren in het gebied tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstraat in.

De beoogde locatie voor de woningen is het agrarisch gebied tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstraat in, grenzend aan het gebouw van Scouting ASG. Door het inzetten van flexwoningen – tijdelijke woningen die voor de duur van 15 jaar geplaatst worden - kan snel tegemoetgekomen worden aan de enorme vraag naar woningen in Breda.


“Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte in Breda”, legt Mark van Doorn, algemeen directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling uit. “Met dit initiatief kunnen we relatief snel voorzien in circa 150 woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. We richten ons hierbij hoofdzakelijk op de sociale en middeldure huur. De doelgroepen die hierbij passen zijn onder andere starters op de woningmarkt die op dit moment moeizaam aan woonruimte kunnen komen of mensen die een urgente tijdelijk woonvraag hebben door bijvoorbeeld een echtscheiding. We sturen aan op een gezonde mix van deze doelgroepen ter bevordering van de leefbaarheid.”

WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn momenteel met elkaar in gesprek om het plan voor de Frankenthalerstraat verder uit te werken. Hierbij wordt ook de directe omgeving betrokken. Vorige week vonden de eerste verkennende gesprekken met de bewoners en gebruikers plaats. Om het plan planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan, als experiment op basis van de Crisis- en herstelwet.

Positief
Project ‘Frankenthaler’ is één van de ontwikkelingen waar flexwonen concreet wordt. De gemeente Breda staat positief tegenover het voorgenomen initiatief en denkt mee over de verdere plannen.

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg: “Flexwoningen zijn nodig om op korte termijn extra woningen aan de nieuwbouwpijplijn toe te voegen. Dit is keihard nodig want er vallen nu teveel mensen tussen wal en schip. Met dit project kunnen wij starters en andere woningzoekenden een kans bieden op een betaalbare woning. En dat in een omgeving waar ook collectiviteit een plek zal krijgen, zodat bewoners fijn samen wonen en naar elkaar omkijken.” Wethouders Tim van het Hof en Daan Quaars zijn blij met het project. Het geeft de woningmarkt weer wat meer lucht, stellen zij. ”We hebben de afgelopen jaren veel woningen gerealiseerd, maar we zijn er nog lang niet. Tijdelijke flexwoningen kunnen een innovatieve en duurzame bijdrage leveren aan de woningopgave. Met het collegebesluit om flexwoningen aan te melden in het kader van de Crisis- en herstelwet kunnen we de proceduretijd voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke woningen versnellen van 26 weken naar 8 weken.” 

Vragen
Het project heeft wel vragen opgeroepen bij de lokale CDA. De ontwikkeling van de woningen kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor de naastgelegen scouting. Zij zijn afhankelijk van de verhuur van hun gebouw voor inkomsten. De toevoeging van 150 woningen naast hun clubhuis, zou die inkomsten kunnen beperken. Het CDA wil weten wat de gemeente gaat doen om de consequenties voor de scoutingvereniging te beperken. Ook wil de partij weten waarom gekozen is voor het stuk grond aan de Frankenhalerweg voor deze woningen. “Er is op deze locatie ook meer dan genoeg braakliggend industrieterrein beschikbaar”, stelt raadslid Gwendolyn Boom.