Foto ter illustratie
Foto ter illustratie Foto: Archief de Bode

Breda gaat 500 extra tijdelijke woningen op drie locaties bouwen

Door: Bregje Kop Algemeen

BREDA - De gemeente Breda gaat inzetten op de bouw van extra tijdelijke woningen. In de Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat gaat onderzocht worden op welke manier dit gerealiseerd kan worden. “We denken op die drie locaties zo’n 500 extra woningen te kunnen realiseren.”

In Breda is een toenemende krapte op de woningmarkt zichtbaar; onder meer op de markt voor sociale huurwoningen. Gemiddeld stonden woningzoekenden die in 2021 in Breda een woning huurden 6,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. In dat jaar reageerden meer dan 500 woningzoekenden op één woning. Voor woningen die via loting zijn verhuurd, was dit zelfs 940. “We hebben dus heel hard woningen nodig”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Het bouwen van permanente woningen kost veel tijd. Een grote groep heeft nú behoefte aan een woning.”

Daarom zet de gemeente Breda ook in op de bouw van extra tijdelijke woningen. In de Stadionstraat (tegenover Stada Stores), Bredestraat (Haagse Beemden) en Donkerstraat (Teteringen) gaat onderzocht worden op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Hierbij worden ook de woningcorporaties en omwonenden nauw betrokken. Omwonenden zijn via een BredaBericht uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Gemengde groep bewoners
Met de tijdelijke woningen kan de gemeente Breda inwoners sneller een plek geven voor de duur van ongeveer 15 jaar. Het gaat om woningen voor een mix van woningzoekenden waaronder jongeren, studenten, alleenstaanden, statushouders en mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang uitstromen. Om voor al deze doelgroepen een woonoplossing te vinden, wordt op iedere locatie een gemengde groep bewoners gehuisvest, waarbij éénderde van de woningen is voor statushouders. De statushouders kunnen vanuit hun tijdelijke woning alvast een vliegende start maken met inburgering.

“We hebben de komende jaren zo’n 600 extra tijdelijke woningen nodig”, aldus Arjen van Drunen. “Op de drie nieuwe locaties denken we zo’n 500 extra woningen te kunnen realiseren. Dat is hard nodig, want veel mensen wachten al jaren op een woning. Hiermee zijn we er nog niet. Ook als deze woningen op de drie nieuwe locaties gerealiseerd worden, zijn nog steeds extra tijdelijke woningen nodig. De komende tijd gaan we daarom verder op zoek naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen”.

Haalbaarheidsonderzoek 
Uit een verkennend onderzoek zijn de drie locaties, Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat als meest passend naar voren gekomen. Daarbij wordt uitgegaan van zo’n 220, 180 en 100 woningen. “Er is gezocht naar plekken waarbij de gemeente eigenaar is van de grond, er geen reguliere woningbouw gepland staat en de locatie relatief snel beschikbaar gemaakt kan worden. Verder is op hoofdlijnen gekeken naar parkeren, mobiliteit, inpassing in de ruimte, leefbaarheid, aanwezigheid van voorzieningen en financiën.”

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten op deze drie locaties verder onderzoek te doen naar haalbaarheid. Daarbij wordt in samenwerking met de woningcorporaties en omwonenden meer specifiek gekeken naar alle voorzieningen, voorwaarden en ook het aantal woningen dat op deze locaties realiseerbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek moet in het eerste kwartaal 2023 afgerond zijn zodat de woningen in 2024 opgeleverd kunnen worden.  

Vluchtelingen en asielzoekers
Naast de opgave om nieuwe woningen te realiseren heeft de gemeente ook een opgave voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. “Ook hier zijn we mee bezig. We bekijken samen met gemeenten in district De Baronie hoe we de opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders gezamenlijk kunnen vormgeven, waarbij maatwerk per gemeente voorop staat.”

Meer informatie over de tijdelijke woningen op deze locaties is te vinden op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.