Aanleg van de warmtesingel
Aanleg van de warmtesingel Foto: Ennatuurlijk

Amercentrale stopt met leveren van warmte aan Ennatuurlijk

Door: Bregje Kop Algemeen

BREDA - De Amercentrale in Geertruidenberg stopt in 2027 met het leveren van warmte aan Ennatuurlijk. Dat heeft het warmtebedrijf gisteren aan haar klanten laten weten. Volgens Ennatuurlijk verandert er voor de klant niets. 

Het Amernetwarmtenet (of stadsverwarmingsnet) levert warmte aan zo’n 20.000 Bredase huishoudens en 100 bedrijven. Ennatuurlijk is eigenaar van dit warmtenet, gevoed met aftapwarmte van de Amercentrale. De Amercentrale is een elektriciteitscentrale van het bedrijf RWE. RWE stookt die centrale voor het grootste deel met biomassa en voor enkele procenten met steenkool. Vanaf 2025 geldt een verbod op het stoken van steenkool. Vanaf dat moment is het een volledig op biomassa gestookte elektriciteitscentrale. De landelijke overheid subsidieert nu het gebruik van biomassa nog. Met ingang van 1 januari 2027 stopt het Rijk daarmee.

De gemeente Breda wil een duurzame warmtevoorziening als alternatief voor aardgas als onderdeel van de doelstelling om in 2044 CO2-neutraal te zijn. “Collectieve warmtenetten spelen hier een belangrijke rol in”, aldus wethouder Peter Bakker. “Publieke warmtenetten helpen het maatschappelijk belang beter te borgen; denk daarbij aan de betaalbaarheid, duurzaamheid en participatie.” Op dit moment is ruim 20 procent van het totaal aantal huishoudens in Breda aangesloten op het Amerwarmtenet.

Amercentrale
Zoals verwacht heeft RWE aangegeven het leveringscontract met Ennatuurlijk per 1 januari 2023 op te zeggen. RWE heeft de mogelijkheid om dit eenzijdig te doen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 jaar. Dit betekent dat RWE per 1 januari 2027 geen warmte meer levert aan het warmtenet. De Amercentrale blijft overigens wel elektriciteit produceren. Voor de (Bredase) huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op dit warmtenet, heeft dit geen gevolgen voor de warmtelevering. Ennatuurlijk heeft een leverplicht aan haar klanten en garandeert ook de warmtelevering na 1 januari 2027.

“Voor jou als klant verandert er niks, alleen de bron waar de warmte vandaan komt gaat in de toekomst mogelijk veranderen”, aldus Ennatuurlijk. “In ieder geval tot 2027 is deze warmte afkomstig van de Amercentrale. Voor daarna zijn er verschillende duurzame warmtebronnen in beeld die we parallel aan elkaar ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld aardwarmte en/of industriële warmte uit de omgeving Moerdijk. Aanvullend zijn er kleinere duurzame bronnen waaraan gewerkt wordt. Zo wordt momenteel de haalbaarheid van een energiehub in Breda onderzocht.”