Afbeelding
Foto: BredaVandaag

Make-over voor Galderse Meren: komst horecagelegenheid en betere bereikbaarheid

Door: Bregje Kop Algemeen

BREDA - De gemeente heeft grootse plannen met de Galderse Meren. Het recreatiegebied net buiten Breda krijgt een flinke make-over. Zo komt er onder andere een horecagelegenheid die heel het jaar door geopend is en wordt er ingezet op een betere bereikbaarheid met de fiets.

Jaren geleden, in 2012, werd er al een visie opgesteld om de ontwikkelingsmogelijkheden van de Galderse Meren meer te benutten. Dit plan liep uiteindelijk op niets uit. Maar begin 2021 werd, op initiatief van de Bredase VVD, opnieuw een opdracht geformuleerd om te komen tot een nieuwe gebiedsvisie: de motie ‘Geef de Galderse Meren een upgrade’. 

De gemeente Breda heeft de ambitie om het gebied van de Galderse Meren te ontwikkelen en daarmee te investeren in een robuust natuurnetwerk en recreatieve mogelijkheden van het gebied. Het gebiedsprofiel, dat nu opgesteld is, moet een eerste stap vormen om te komen tot een visie voor de Galderse Meren. Na vaststelling van het gebiedsprofiel vormt de fase van uitwerken: het profiel wordt uitgewerkt tot gebiedskaart.

Tekst gaat verder onder de foto 

Belangrijkste uitgangspunten uit de gebiedsvisie zijn:
- Het recreatiegebied Galderse Meren blijft voor iedereen openbaar toegankelijk

- De natuur aan de noord- en oostzijde van de Galderse Meren wordt beschermd en versterkt. Er komen verbindingen tussen natuurgebieden door bijvoorbeeld faunapassages

- De zuid- en westzijde bieden ruimte voor recreatie. In overleg met de provincie worden de mogelijkheden verkend om de status ‘Natuurnetwerk Brabant’ van de natuurgebieden aan de westzijde te verwijderen en dit te compenseren aan de noord- en oostzijde. Deze uitruil is een randvoorwaarde voor de recreatieve ontwikkeling in het gebied

- Er wordt ingezet op het verbreden van de recreatieve activiteiten, waardoor de Galderse Meren het gehele jaar ruimte biedt voor ontspanning en beweging.

- De douche- en toiletvoorzieningen worden vernieuwd

- Er komt een horecavoorziening die het hele jaar geopend is. Hierbij worden wel duidelijk afspreken gemaakt over geluid en verlichting na zonsondergang. Zo wordt de impact op de natuur beperkt

- De kwaliteit van de standplaatsen wordt verbeterd

- Twee keer per jaar mogen er grote evenementen worden blijven georganiseerd aan de Galderse Meren. Ook de kansen voor meer kleinschalige evenementen worden genut

- De Galderse Meren worden beter bereikbaar voor fietsers door middel van een veilige en aantrekkelijke fietsverbinding via de Rijsbergsebaan. Op de Moerstraat komt meer ruimte voor het autoverkeer