Een bouwterrein in Breda, foto ter illustratie
Een bouwterrein in Breda, foto ter illustratie

Tijdelijk slot op vergunningen voor bouwprojecten: ‘Een impasse dreigt’

Door: Hanneke Marcelis Algemeen Uitgelicht

BREDA - Alle aanvragen voor vergunningen met stikstofeffect op Natura-2000 gebieden liggen sinds deze week stil. Dat besluit heeft de provincie genomen om de natuur te beschermen. Wethouder Arjen van Drunen noemt het besluit ‘stuitend’. “We doen als gemeente echt het maximale om betaalbare woningen te bouwen. Maar doordat het Rijk en de Provincie het stikstofprobleem niet opgelost krijgen, raken we in een impasse.”

Volgende week gaat wethouder Arjen van Drunen naar het provinciehuis om samen met onder andere minister De Jonge van Wonen de woondeals te ondertekenen. Aan die woondeals hebben provincie, Rijk en de gemeenten in de regio Breda-Tilburg afgelopen maanden hard gewerkt. “Dat zijn zware gesprekken geweest, want van gemeenten wordt echt het maximaal haalbare verwacht om het aantal betaalbare woningen fors te laten stijgen. En dat is terecht, want betaalbare woningen zijn essentieel”, legt wethouder Van Drunen uit. “Ik ben enorm trots op de plannen die in de woondeals staan. Ik heb dan ook met ongeloof de beslissing van de Provincie vernomen om de aanvragen voor vergunningen met stikstofeffect op natura-2000 gebieden stil te leggen. Er liggen nu écht goede plannen klaar. Maar in plannen kan niemand wonen. We moeten daadwerkelijk bouwen en sleutels uitdelen. En dat lijkt op deze manier enorm lastig te worden.”

Natuur is aan het verslechteren
De maatregel om de aanvragen stil te leggen komt voort uit de Natuurdoelanalyses die recent zijn uitgevoerd. Daaruit blijkt namelijk dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. “Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid”, laat de provincie weten.

Het gevolg van de geconstateerde verslechtering is dus dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. “Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Projecten in alle sectoren van de Brabantse samenleving worden hierdoor geraakt.”

Impact
Wat precies de impact van de beslissing op Breda is, kan wethouder Van Drunen nog niet zeggen. “Het kost echt meer tijd om daar iets over te kunnen zeggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat de implicaties groot zullen zijn als dit probleem niet snel wordt opgelost. Als we niet uitkijken, raken we in een stikstofimpasse.” De bal ligt dan ook bij de provincie en het Rijk, stelt de wethouder. “Wij als gemeenten zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor veel betaalbare woningen. Die plannen liggen klaar in de woondeals die we volgende week ondertekenen. Maar of die ondertekening een feeststemming zal hebben, zal echt liggen aan hoe snel de provincie en het Rijk met een oplossing gaan komen voor de stikstofproblematiek. Want aan alleen plannen hebben we niets. En dat heeft haast, want stilstand dreigt.”