Afbeelding
Foto: Gemeente Breda

Groen licht voor 300 tijdelijke woningen in Teteringen en aan de Stadionstraat

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Er is groen licht voor de bouw van tijdelijke woningen in Teteringen en aan de Stadionstraat. In Teteringen worden al de Donkerstraat 92 tijdelijke woningen gebouwd. Aan de Stadionstraat worden tegenover de parkeerplaats van Stada Stores 200 woningen gerealiseerd. Daarmee zet Breda een grote stap in het realiseren van de beoogde 750 tijdelijke woningen, die nodig zijn om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. 

In Breda is een toenemende krapte op de woningmarkt zichtbaar; onder meer op de markt voor sociale huurwoningen. Er is een grote groep van onder andere starters, mensen die recent gescheiden zijn, maar ook statushouders die een woning nodig hebben. “We hebben heel hard extra woningen nodig”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Het bouwen van permanente woningen kost veel tijd. Een grote groep heeft nú behoefte aan een woning.” Daarom zet de gemeente Breda naast de bouw van permanente woningen, ook in op de bouw van extra tijdelijke woningen. De locaties die daarvoor onderzocht werden zijn de Stadionstraat (tegenover Stada Stores), Bredestraat (Haagse Beemden) en Donkerstraat (Teteringen). En voor de Stadionstraat en Donkerstraat is nu groen licht. 

Uit onderzoek blijkt dat er voor de twee locaties mogelijkheden zijn om tijdelijke woningen te realiseren. Dat betekent dat gemeente en wooncorporaties verder kunnen met het proces. Allereerst volgt nu een definitief stedenbouwkundig ontwerp voor beide locaties. Als dat is afgerond kunnen de corporaties starten met de vergunningaanvraag voor de bouw. Het gaat dan om tijdelijke prefab woningen die 15 jaar blijven staan, en waarvan 1/3e zal worden toegewezen aan statushouders. Wethouder Arjen van Drunen geeft eerlijk toe dat de gesprekken met omwonenden van de plannen soms ‘pittig’ waren. “Ik ben trots op de zorgvuldige samenwerking die hier plaatsvond met de omgeving. Het waren soms pittige gesprekken waarbij verschillende belangen konden schuren. Het is dan ook belangrijk dat we blijven samenwerken met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat hier binnen afzienbare tijd mensen fijn kunnen wonen.”

Stadionstraat
Op het braakliggende terrein tegenover de parkeerplaats van Stada Stores komt een complex met zo’n 200 tijdelijke woningen. De locatie krijgt een groen, luw binnenhof dat bewoners afschermt van de drukte. De beoogde bewoners van deze locatie zijn voornamelijk één- en tweepersoonshuishoudens, vriendengroepen en grotere groepen die op zoek zijn naar een samenleef-concept. “Dit is een plek waar reuring is”, stelt wethouder Arjen van Drunen. “We willen deze woningen toewijzen aan bewoners die daarbij passen.”

Teteringen
Een gescheiden ouder met kinderen zou eerder passen binnen het plan aan de Donkerstraat in Teteringen, stelt wethouder van Drunen. Daar komen 92 woningen in een groene omgeving, die aansluiten bij het dorpse karakter van Teteringen. Ook dat plan is haalbaar, stelt het college. Wel leverde het milieuonderzoek naar geluiden en trillingen een probleem op. De woningen zouden namelijk minimaal 165 meter van de lokale schietvereniging af moeten worden gebouwd. En dat is niet mogelijk. “Dat zijn geen makkelijke gesprekken geweest. Want uiteindelijk moeten we dus kiezen: Of de schietvereniging, of deze woningen. En dat is een keuze die we niet lichtzinnig nemen”, aldus de wethouder. Maar het belang van de komst van de tijdelijke woningen gaat voor de gemeente uiteindelijk boven het voortbestaan van de schietvereniging op die locatie. Voor de vereniging zal een alternatieve locatie gezocht gaan worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding


Het plan aan de Donkerstraat - Gemeente Breda

Het plan bij Stada Stores kan al snel worden gerealiseerd. Dat kan worden opgeleverd aan het einde van 2024. Vanwege de situatie met de verplaatsing van de schietvereniging, kost de realisatie van woningen in Teteringen meer tijd. Daar start de bouw op zijn vroegst begin 2024, en zullen er pas in 2025 mensen kunnen wonen. 

Bredestraat
Ook aan de Bredestraat heeft het college de ambitie om zo’n 200 tijdelijke woningen te bouwen. Dat haalbaarheidsonderzoek is nog niet afgerond. Een besluit daarover volgt later.

In totaal wil Breda 750 tijdelijke woningen realiseren om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Aan de Frankenthalerstraat en het Kadijkje komen er 150. Ook wordt er gewerkt aan het plan om 55 tijdelijke woningen te realiseren in het kantoorgebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12. De Donkerstraat en Stadionstraat leveren samen nog eens zo’n 300 woningen op. Daarmee zet Breda dus een grote stap. Maar zelfs met de 200 woningen aan de Bredestraat is Breda er nog niet. De komende tijd gaan gemeente en haar partners daarom verder op zoek naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen.