Afbeelding
Foto: charnchai saeheng

Het SRW verdwijnt mogelijk uit Breda: ‘Onbegrijpelijke keuze’

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) dreigt na 40 jaar te verdwijnen uit Breda. Reden daarvoor zijn aankondigde bezuinigingen vanuit de gemeente Breda. En daar maakt IMW Breda, waar SRW onderdeel van is, zich grote zorgen over. “Het SRW helpt Bredanaars met financiële problemen snel en laagdrempelig aan de juiste hulp.”

Het Sociaal Raadsliedenwerk Breda (SRW) beantwoordt elk jaar zo’n 5.000 hulpvragen over het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, kwijtschelden van (gemeentelijke) belastingen, het niet begrijpen van brieven en formulieren en problemen met instanties. 

“Door de toegenomen complexiteit van onze samenleving, zijn er steeds meer mensen die het niet meer begrijpen. Daardoor weten ze niet welke regelingen er zijn, op welke ze aanspraak kunnen maken en vooral: hoe je dat moet doen. Daardoor komen ze in de problemen of lopen ze oplossingen mis. Deze mensen kunnen in Breda al 40 jaar gratis terecht bij het SRW die hen objectief en onafhankelijk helpen”, aldus een bezorgde Coen Michel, directeur-bestuurder van IMW Breda waar het SRW is ondergebracht. Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie in de regio Breda voor psychosociale en sociaaljuridische dienstverlening. “Als mensen niet meer terechtkunnen bij onze raadslieden, zullen hun problemen en schulden alleen maar groter worden”, vervolgt Michel. “Deze mensen verdwijnen dan namelijk grotendeels onder de radar, want door schaamte, wantrouwen en miscommunicatie vinden ze niet hun weg binnen de reguliere gemeentelijke dienstverlening. Daardoor gaan problemen woekeren, en komen deze mensen pas weer in beeld op het moment dat de problemen verder geëscaleerd zijn.”

Hij geeft een voorbeeld: “Een vrouw met twee kleine kinderen werd in de steek gelaten door haar vriend, de vader van hun kinderen. Zelf had ze geen baan, geen familie die haar kon helpen en ze kon haar huur niet betalen. Ze klopte gefrustreerd bij ons aan omdat ze door diverse administratieve redenen geen uitkering kon aanvragen. Door haar hierbij en met het aanvragen van toeslagen te ondersteunen, heeft ze een nieuw begin gemaakt. Inmiddels heeft ze opvang voor haar kinderen, werk en een nieuwe woning gevonden en redt ze zich prima samen met haar kinderen.”  

Sluiting dreigt ook voor de plek waar Bredanaars met ernstige financiële problemen psychosociale ondersteuning vinden. Daarbij gaat het vaak om mensen voor wie door hoge schulden en afbetalingsproblemen huisuitzetting dreigt. Al jarenlang ondersteunen deze maatschappelijk werkers hun cliënten met het weer op de rit krijgen van hun financiën en leven. “Om daaraan te werken moeten eerst de acute problemen zoals huisuitzetting en afsluiting van gas, elektra en water voorkomen worden”, legt Michel uit. “Als de stress over financiën is afgenomen, dan kan gewerkt worden aan de onderliggende persoonlijke problemen, want die zijn er bij ernstige schulden bijna altijd.”


Onbegrijpelijke keuze
“In een tijd waarin de kranten vol staan over de toenemende armoede in Nederland, over de 2 miljard die het Rijk vrijmaakt om deze toename te stoppen, over het helpen van mensen die hun weg niet kunnen vinden in alle toeslagen en regelingen én over het afnemende vertrouwen in de overheid, is deze bezuiniging gewoon een heel slecht idee”, stelt Michel.


Een bezuiniging op het SRW en het maatschappelijk werk, leidt volgens Michel bovendien ook juist tot méér kosten voor de belastingbetaler. “Om een paar voorbeelden te noemen: we helpen mensen sneller uit moeilijke situaties zoals werkloosheid, armoede of dreigende dakloosheid. Dit voorkomt een hoop maatschappelijke kosten zoals onnodige uitkeringen, moeilijke juridische procedures, stressvolle huisuitzettingen, dure maatschappelijke opvang en specialistische zorgkosten. Bovendien regelen en bemiddelen we vaak zonder tussenkomst van dure advocaten. Door mensen te ondersteunen hun leven weer op de rit te krijgen, betekent dat uiteindelijk minder uitkeringen, minder kans op criminaliteit en meer mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving. Een gezondere en gelijkwaardigere samenleving.”

We dreigen in Breda helaas een stap terug te zetten in plaats van vooruit. Daarom vragen we de gemeente te borgen dat deze dienst- en hulpverlening niet verloren gaat voor Breda. Zodat onze sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers zich kunnen blijven inzetten voor een sociaal en vitaal Breda met gelijke kansen voor iedereen.”