Breepark Breda vanuit de lucht.
Breepark Breda vanuit de lucht. Foto: Breepark

COA opent noodopvanglocatie voor asielzoekers in Breda

Door: Olaf Knook Algemeen

BREDA - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft besloten om een noodopvanglocatie voor asielzoekers te openen in Breda. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit momenteel vol, maar de instroom van asielzoekers in Nederland blijft toenemen. Breepark in Breda wordt daarom tijdelijk gebruikt als een overbruggingslocatie voor asielzoekers.

De voorbereiding voor de noodopvanglocatie in Breepark start vanaf woensdag 27 september. Uiterlijk 3 oktober worden de eerste asielzoekers opgevangen. Deze beslissing komt voort uit een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) om met spoed extra tijdelijke opvangplekken te realiseren.

Wethouder Arjen van Drunen van de gemeente Breda benadrukt het belang van deze tijdelijke oplossing. “We hadden gehoopt dat het openen van een noodlocatie niet meer nodig zou zijn. Maar we sluiten onze ogen niet voor de nijpende situatie. Het college heeft daarom besloten mee te werken aan het verzoek van het COA om tijdelijke noodopvangplekken in Breepark mogelijk te maken. Met deze tijdelijke locatie kunnen we hopelijk voorkomen dat er mensen noodgedwongen op een stoel of buiten moeten slapen.”

Beveiligers bij Breepark

De noodopvanglocatie zal maximaal 150 asielzoekers per dag opvangen. Na enkele dagen zullen ze worden overgebracht naar een aanmeldlocatie voor verdere verwerking van hun asielprocedure. Breepark zal fungeren als een doorstroomlocatie waar mensen enkele dagen kunnen herstellen van hun reis naar Nederland. De noodopvanglocatie zal operationeel zijn tot en met 8 januari 2024 en biedt een sobere opvang bestaande uit bed, bad en brood.

De beschikbare ruimte in Breepark omvat niet alleen het ‘Grand Café’ en bovenliggende zalen, maar ook een afgeschermde buitenruimte. Een deel van de locatie is ingericht voor slaapgelegenheid, terwijl een ander deel is bedoeld voor recreatie. Straatcoaches en beveiligers zullen aanwezig zijn om de bewoners te begeleiden.

Structurele oplossing

Wethouder Van Drunen geeft eigenlijk de voorkeur aan een structurele oplossing. “We verlenen onze medewerking aan deze tijdelijke noodoplossing, maar geven de voorkeur aan een locatie die voor langere duur beschikbaar is. Daarom blijven we ook met het COA werken aan de locatie aan de Heerbaan. COA is momenteel bezig met het opstellen van de vergunningsaanvraag voor deze locatie.”

De gemeente Breda neemt haar verantwoordelijkheid voor deze tijdelijke noodopvang vanuit het Rijk met betrekking tot de opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Dit wordt in samenwerking met andere gemeenten in de regio van district de Baronie gedaan. Gemeente Breda hoopt dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen, omdat het een gezamenlijke taak blijft om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers.