Afbeelding
Foto: Archief de Bode

Brabantse ouderenzorgorganisaties zien in extra verpleeghuizen geen toekomst

Door: Ties de Bakker Algemeen

BREDA/NOORD-BRABANT - Tientallen Brabantse ouderenzorgorganisaties vinden dat politici uit de Tweede Kamer te makkelijk denken over het oplossen van de ouderenzorgproblematiek. Daarom willen zij de kiezer waarschuwen: “Er wordt gesproken over het bouwen van meer verpleeghuizen, maar dat is gewoon niet reëel”, zegt Avoord-bestuurslid Saskia Opijnen.

De manier waarop er in bepaalde verkiezingsdebatten gesproken wordt over ouderenzorg heeft 48 Brabantse ouderenzorgorganisaties zorgen gebaard. ‘Het is schandalig hoe we onze bejaarden behandelen’, ‘We brengen de bejaardenhuizen terug’ en ‘We lossen het personeelstekort op met geld’, zijn kreten die volgens Opijnen van Avoord uit Etten-Leur goed scoren, maar een onrealistisch beeld weergeven. ‘’Het personeelstekort los je niet op met een grote zak geld’’, legt ze uit.

Personeelstekort

Het grootste probleem binnen de ouderenzorg is het personeelstekort. Maar geld is niet de oplossing volgens Opijnen: ‘’Geld kan helpen om het salaris marktconform te krijgen, maar er zijn in de toekomst zoveel mensen nodig dat daar niet tegen op te boksen valt. Alleen al in Noord-Brabant hebben we in de nabije toekomst een tekort van 8000 zorgmedewerkers.’’

Volgens Christ Jan Danen van TWB, hoofdkantoor in Roosendaal, komt dat door een demografisch verschijnsel: ‘’Er komen nou eenmaal meer ouderen bij dan jongeren. We zullen de zorg op een andere manier moeten inrichten. Mensen beter voorlichten over hoe ze langer zelfstandig dingen thuis kunnen blijven doen, steunkousen aantrekken bijvoorbeeld. Kijk naar schiphol, je checkt daar nu zelf je tassen in, omdat er geen mensen meer waren om dat te doen. We moeten er in de zorg ook zo naar gaan kijken.’’

Zelfredzaamheid is een punt waarop volgens de zorgbestuurders ingezet moet worden, waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven. Ook willen ze dat mantelzorg weer normaal wordt en dat er ingezet wordt op technologische hulpmiddelen: ‘’Mantelzorgers kunnen ervoor zorgen dat er minder professionals nodig zijn. Die hulpmiddelen kunnen helpen bij zelfredzaamheid en daarnaast ook weer arbeid ontlasten. Zo kunnen we met hetzelfde aantal werknemers, meer mensen ondersteunen’’, legt Opijnen uit.

Langer thuis op een krappe huizenmarkt

Het grote woningentekort speelt mee in de keuze van partijen om meer verpleeghuizen te willen bouwen. Hierdoor zouden ouderen sneller kunnen doorstromen en komen er weer huizen vrij. Maar volgens de ouderenzorgorganisaties is dit geen realistische oplossing vanwege het personeelstekort. Zij komen met een ander voorstel: ‘’Er zijn voorbeelden van initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen semi-zelfstandig kunnen blijven wonen. Misschien kan daar meer in geïnvesteerd worden’’, zegt Danen. 

Opijnen noemt het VanThuisUit concept van Tante Louise uit Bergen op Zoom: ‘’Mensen blijven thuis wonen, maar kunnen overdag naar het Dag- en Doecentrum, waar ze zorg en sociaal contact kunnen krijgen. Mocht het thuis écht eventjes niet lukken omdat een mantelzorger op vakantie is of als de oudere ziek is, kunnen ze altijd terecht in een van de logeerappartementen. Zo heb je veel minder huisvestingsplekken nodig.’’

Unieke samenwerking
De 48 organisaties hebben zich na de aangekondigde bezuinigingen van afgelopen zomer verenigd. Marcel van der Priem van De Wever Tilburg: “We realiseerden ons dat we allemaal dezelfde boodschap hebben. We moeten gezamenlijk mensen ervan bewust maken dat de zorg voor ouderen gaat veranderen. De oplossingen van vroeger werken niet meer.”


Alle Brabantse zorgorganisaties die zich aansluiten bij deze boodschap - Samenwerkingsverband zorgorganisaties Noord-Brabant