Een impressie van de nieuwbouw Broedplaats Performing arts. Dit is nog geen ontwerp.
Een impressie van de nieuwbouw Broedplaats Performing arts. Dit is nog geen ontwerp. Foto: 'Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten' uit Breda.

Breda krijgt gloednieuw Performing Arts gebouw

Door: Hanneke Marcelis Algemeen Uitgelicht

BREDA - Hoe moet cultuur er de komende vijftien jaar uitzien in Breda? Dat is de vraag die beantwoord wordt in het nieuwe Cultuurbeleid 2025-2040. En uit dat document blijken grote ambities. Breda verlegt de focus van 4 grote culturele organisaties (Chassé, Nieuwe Veste, Stedelijk Museum en Mezz) naar 15 kartrekkers. Er wordt fors meer ingezet op jong talent en op dorps- en wijkgericht werken. En niet te vergeten: Breda krijgt een gloednieuwe Performing Arts broedplaats op de locatie van Podium Bloos. Daarvoor start nu de ontwerpfase. Later volgt er ook nog een nieuwe Creative Design broedplaats.

De onrust in het culturele veld was afgelopen jaren groot in Breda. Als het Havenkwartier wordt volgebouwd, wat blijft er dan over van alle cultuur die het gebied nu zijn karakter geeft? Verliest Breda straks de plekken waar makers zich kunnen ontwikkelen, vroegen veel Bredanaars zich af. 

Het nieuwe cultuurbeleid 2025-2040 dat dinsdag wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad geeft daar een duidelijk antwoord op: Nee. Dat zal niet gebeuren. Niet alleen wordt er juist extra geïnvesteerd in cultuur. Ook krijgt Breda een gloednieuwe Performing Arts én Creative Design broedplaats. “Ik ben ontzettend trots op het cultuurbeleid dat we hebben gemaakt”, vertelt wethouder Marike de Nobel. “Als er onrust heerst, dan is er maar één ding om te doen: In gesprek gaan met elkaar. En dat is wat we gedaan hebben. Ik kan dan ook vol trots zeggen dat dit nieuwe cultuurbeleid samen met de vele culturele partners in Breda is ontwikkeld en wordt gesteund.”

Wat zijn de plannen?

De plannen zijn groots. Om te beginnen: Breda zet vol in op jong, creatief talent. “Pier 15 wordt een culturele basisinstelling, we zetten de Focusgroep Jongeren voort, stellen meer subsidies beschikbaar voor projecten en (urban) makers, investeren in kunst en cultuur in de publieke ruimte, verankeren dance in de opdracht voor Pier 15 en Mezz, en hebben aandacht voor nacht- en clubcultuur”, valt in het Cultuurbeleid te lezen. Het cultuuraanbod in de wijken en dorpen wordt versterkt. Onder andere door de cultuurfunctie van de bibliotheken in Noord en Zuid te vergroten en door cultuurcoaches in te zetten. Ook wordt er ingezet op cultuureducatie op cultuurparticipatie. “Breda moet dé cultuurstad worden voor creatief talent. We hebben mede dankzij de St. Joost en BUas zoveel talent in de stad. Dat willen we vasthouden. En tegelijkertijd willen we cultuur meer naar de dorpen en wijken brengen. Daar heeft heel Breda profijt van. En niet alleen cultureel. Want een sterke culturele sector draagt ook bij aan de groei van de economie”, stelt de wethouder. 

De culturele organisaties hebben daar natuurlijk ook concreet een plek voor nodig. “En het liefst één die niet lekt als het regent”, stelt Monique van Beek van Podium Bloos lachend, verwijzend naar de problemen van de huidige verouderde locaties. Op de locatie van podium Bloos komt daarom een gloednieuwe Performing Arts broedplaats. Daarvoor kunnen de ontwerpen nu gemaakt gaan worden. En later zal Breda ook nog een gloednieuwe Creative Design broedplaats krijgen. Daarvoor ligt de bal nu bij Electron, maar dat proces is nog minder ver.

Al met al is wethouder De Nobel erg blij met het nieuwe, gedragen beleid. “Dit brengt rust in de culturele sector en zorgt ervoor dat we Breda op de kaart zetten als een echte cultuurstad voor creatief talent.”

Tekst gaat verder onder de foto.


Wethouder Cultuur Marike de Nobel en Monique van Beek van Podium Bloos

Verliezers?

Kent het nieuwe beleid dan geen verliezers? Jawel, geeft wethouder De Nobel eerlijk toe. “Er zijn de afgelopen jaren niet genoeg keuzes gemaakt. Daardoor miste er focus. Die focus brengen we met dit document aan. Dat betekent ook dat organisaties die een focus hebben waar wij niet voor kiezen, minder of niet in aanmerking zullen komen voor subsidie.” Zo zal de gemeentelijke financiering voor CrossArts, het initiatief dat de Kunsthal-prijsvraag heeft gewonnen, niet worden voortgezet. 

Hoe werkt de subsidieverdeling?

In het nieuwe Cultuurbeleid worden vijftien organisaties aangewezen die qua subsidie een vaste plek in de begroting krijgen. Dat is de culturele ‘basisstructuur’. Voorheen waren dat alleen de ‘grote vier’, namelijk Chassé Theater, Nieuwe Veste, Stedelijk Museum Breda en Mezz. Daarbij komen nu CLIB, De Stilte, Schippers&VanGucht, BRIK, Pier15, Broedplaats performing arts Bloos, Theaterwerkplaats Tiuri, BredaPhoto, Graphic Matters, Playground en Blind Walls Gallery. “Het is voor ons en ook voor deze andere culturele organisaties natuurlijk een enorm mooi compliment om hierin meegenomen te worden”, stelt Monique van Beek van Podium Bloos. “We voelen ons gezien, en we voelen erkenning. En daarnaast biedt het ons ook veel houvast. Wanneer we bij Provincie of Rijk fondsen proberen te werven, wat een belangrijke bron van inkomsten is, kunnen we laten zien: de gemeente Breda gelooft in ons.”

Naast de 15 organisaties die samen de basisstructuur vormen, kunnen ook andere culturele initiatieven natuurlijk rekenen op steun. Zo komt er onder andere geld voor podiumkunsten en visuele kunsten waarvoor instanties een plan moeten schrijven. “Dat plan wordt beoordeeld op basis van de focuspunten in het cultuurbeleid. Wie komt met een plan dat goed aansluit op ons beleid, bijvoorbeeld door zich echt te richten op het stimuleren van jong talent, zal meer subsidie krijgen dan een initiatief dat zich op een andere richting focust”, aldus de wethouder.

Chassé, Nieuwe Veste en Stedelijk Museum leveren geld in

De gemeente Breda zal voor een deel extra investeren in cultuur om het beleid uit te voeren. Er zal voor de periode 2025-2028 1,1 miljoen euro extra worden geïnvesteerd in cultuur. Ook leveren Chassé Theater, Nieuwe Veste en Stedelijk Museum Breda een miljoen euro subsidie per jaar in die ten goede komt aan andere culturele organisaties. Die stap is in goed overleg gemaakt, benadrukt de wethouder.

Het nieuwe cultuurbeleid 2025-2040 moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Subsidies 2025 van de 15 organisaties in de basisstructuur
Nieuwe veste: €11.331.373
Chassé Theater € 5.900.119
Stedelijk Museum Breda € 4.024.097
MEZZ € 750.000
CLIB € 110.000
De Stilte € 185.000
Schippers&VanGucht € 45.000
Brabants Internationaal Kinderfestival (BRIK) € 32.000
Pier15 € 100.000
Broedplaats Performing Arts – Bloos € 600.000
Theaterwerkplaats Tiuri € 45.000
BredaPhoto € 300.000
Graphic Matters € 200.000
Playgrounds € 150.000
Blind Walls Gallery € 220.000