Afbeelding
Foto: Nitinan Chumdavong

Over een paar dagen gaat de prijs van een pakje sigaretten weer omhoog

Door: Eveline Jansen Algemeen

BREDA- Op 1 april verhoogt de Rijksoverheid de belasting op tabak. Eerder gebeurde dit al op 1 april 2023. Ook voor andere producten, zoals sigaren, shag, volumetabak en heatsticks gaat de belasting omhoog. Het verhogen van de belasting is een maatregel uit het in 2018 opgestelde Nationaal Preventieakkoord dat er op gericht is in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Daarnaast moet de belastingverhoging er mede voor zorgen dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te verbeteren.

Roken vergroot de kans op verschillende soorten kanker, longziektes en hart- en vaatziekten. Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Met het Nationaal Preventieakkoord wil de Rijksoverheid samen met andere organisaties toe naar een rookvrije generatie in 2040. Een volgende stap is het verhogen van de belasting op tabak per 1 april 2024. Dit gebeurde eerder al op 1 april 2023. Na de verhoging kost een pakje sigaretten in 2024 gemiddeld € 11,10. Ook voor andere producten zoals sigaren, shag, volumetabak en heatsticks gaat de accijns omhoog. De belastingverhoging moet er ook voor zorgen dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te verbeteren. Deze extra uitgaven worden voor een deel gefinancieerd door meevallers in 2024. Maar het is ook nodig om belasting op een andere manier te innen. Het extra verhogen van de accijns op onder andere tabak is één van die manieren.