Afbeelding
Foto: Michel Claessens

Omwonenden en bosbezoekers praten over natuurherstel van Ulvenhoutse Bos

Door: Michel Claessens Algemeen

BREDA - Omwonenden en bosbezoekers kregen afgelopen woensdag de kans om mee te praten over de toekomst van het Ulvenhoutse Bos. Bij het Koetshuis Anneville in Ulvenhout werd onder veel belangstelling een inloopbijeenkomst georganiseerd over de uitdagingen rondom het natuurherstel van het bos. “Iedereen blijft welkom in het bos. Wij willen het bos, maar ook de omgeving eromheen, zo inrichten dat het eigenlijk alleen maar leuker wordt om naar het bos te komen”, aldus gebiedsmanager Roland Lanters.

Bij het Koetshuis Anneville in Ulvenhout werd woensdag een inloopbijeenkomst georganiseerd door de GGA van het Ulvenhoutse Bos. Dit samenwerkingsverband van overheden en maatschappelijke organisaties houdt zich bezig met het beschermen van de natuur in het Ulvenhoutse Bos. Experts van de betrokken partijen vertelden woensdag over de uitdagingen rondom het bos en over de mogelijke maatregelen om deze aan te pakken.

Dialoog met bezoekers

Volgens gebiedsmanager Roland Lanters was het doel van de bijeenkomst vooral om een dialoog te voeren met de bewoners en de bezoekers van het bos. “We wilden niet bij de mensen aankomen met ‘Nou, dit is het pakket’.” Lanters is van mening dat het bos een belangrijke maatschappelijke functie vervult en dat er dus ook goed geluisterd moet worden naar de omwonenden en de bezoekers van het bos. Door middel van grote schrijfblokken konden de aanwezigen bij de bijeenkomst opmerkingen achterlaten. “Niet alleen wij leggen onze ideeën uit, maar ook zij kunnen hun ideeën hier delen”, aldus Lanters.


Dialoog met bezoekers - Foto: Michel Claessens

Offers en mogelijke maatregelen

Volgens Lanters wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen, maar er zullen ook offers gemaakt moeten worden. “De hondeneigenaren zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. Die hebben tientallen jaren in alle vrijheid van het bos kunnen genieten en waarschijnlijk zal dat op termijn toch anders worden.” Hondenpoep is een van de grote oorzaken van stikstof in het gebied en de aanwezigheid van loslopende honden verstoort ook de dieren in het bos.

Het geheel verdwijnen van het losloopgebied is volgens Lanters ook niet aan de orde. “We hopen juist dat we in de omgeving om het bos heen meer ruimte kunnen maken voor losloopgebieden.” De hondeneigenaren zijn tevens niet de enigen die zich mogelijk moeten aanpassen. Ook het fietsen door het bos zal mogelijk aan banden worden gelegd. “We kijken hoe alle partijen evenredig kunnen bijdragen aan de oplossing en niet dat er één groep wordt opgeofferd.”

Tekst gaat verder onder de foto


Inloopbijeenkomst Ulvenhoutse Bos - Foto: Michel Claessens

Landbouw speelt volgens Lanters een minder grote rol bij het Ulvenhoutse Bos. “Rondom het Ulvenhoutse bos zit niet veel intensieve landbouw en al helemaal geen piekbelasters. Ik zie dus niet echt een conflict en ik denk dat wij met de landbouw vrij makkelijk afspraken kunnen maken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van het bos, bijvoorbeeld door hun watergebruik te verminderen.”

Alomvattende visie

Volgens Lanters hebben de betrokken partijen de afgelopen maanden een visie voor het Ulvenhoutse bos ontwikkeld. “Daarin staat niet alleen wat wij willen gaan doen voor natuurherstel, maar ook wat we willen doen met recreatie, landbouw, woningen en de bredere omgeving. We hebben echt gekeken hoe je dat alles in samenhang kan ontwikkelen”, legt hij uit. Een deel van de mogelijke maatregelen kunnen volgens Lanters vrij makkelijk al op korte termijn worden genomen, terwijl andere op de lange termijn zullen worden uitgerold.

Natura-2000

Dat er iets gedaan moet worden om de natuur van het Ulvenhoutse Bos te beschermen, is volgens Lanters een feit. “Er zijn hier eigenlijk drie typen bos die vrij uniek zijn in Europa. Daarmee kwalificeert het bos voor de status van Natura-2000 en dat verplicht ons om het te beschermen.” Dat wij hiertoe verplicht worden is volgens Lanters ook niet per se een slecht iets. “In onze maatschappij spelen een hele hoop belangen en er is veel behoefte aan grond voor woningen en voedselproductie. Vaak is de natuur dan toch een beetje het kind van de rekening. De status van Natura-2000 dwingt tot het beschermen van dit bos en is als ware de garantie dat ook de toekomstige generaties van dit bos kunnen blijven genieten.”


Inloopbijeenkomst Ulvenhoutse Bos  - Michel Claessens