Afbeelding
Foto: Rosa Meininger

Ton aan subsidie voor drie Bredase culturele initiatieven

Door: Bregje Kop Cultuur

BREDA - BO Diversity, Verhalis en zuid land ontvangen in totaal 100.000 euro aan subsidiebijdragen uit het provinciale impulsengeldenprogramma. Het gaat om innovatie, toekomstbestendige en aansprekende culturere projecten. Met deze impulsbijdrage kunnen de initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. In totaal ontvingen deze ronde 18 initiatieven in Noord-Brabant een subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

De drie gehonoreerde projecten in Breda zijn:

BO Diversity
BO Diversity zet zich in voor het creëren van bewustwording over vooroordelen, stereotyperingen en taboes door middel van tentoonstellingen, campagnes en (kennis)evenementen. Hiermee informeert BO Diversity mensen vanuit een intersectionele benadering op toegankelijke wijze over diversiteit, om zo de acceptatie van gemarginaliseerde groepen in de maatschappij te vergroten. Bij de realisatie van deze projecten betrekt de organisatie getalenteerde makers. Om haar positie te verstevigen, wil BO Diversity gaan onderzoeken hoe zij zich op een effectievere manier kan positioneren in het Brabantse culturele veld, haar bereik kan vergroten en haar projecten kan verduurzamen.

Verhalis
Verhalis initieert projecten, of werkt mee aan andere initiatieven, om herinneringen en verhalen te delen en te verbeelden. Met het project Namen en Nummers worden de tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joodse inwoners van een stad herdacht door middel van een herdenkingsritueel. Hier worden lokale makers van verschillende disciplines betrokken. In 2021 vond Namen en Nummers plaats in Tilburg. De komende jaren wil Verhalis met de impulsbijdrage het project in andere steden in Brabant gaan realiseren, om zo de herdenkingscultuur in de provincie levend te houden en te vernieuwen.

Het zuid land
Het zuid land maakt voorstellingen voor een volwassen publiek waarin het kind als acteur en onderwerp centraal staat. Hiermee wil het zuid land het volwassen publiek door de ogen van kinderen de wereld laten bekijken. Daarnaast willen de initiatiefnemers het creërende vermogen van kinderen aanmoedigen en bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Om deze bijdrage aan de talentontwikkeling te versterken, wil het zuid land met de impulsbijdrage een clubhuis opzetten en haar organisatie bestendigen.

Impulsgeldenprogramma
Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.