‘Brabantplein is over houdbaarheidsdatum’

Economie

BRABANTPARK – Het winkelcentrum Brabantplein is over de houdbaarheidsdatum en daarom moet nu nagedacht worden over de toekomst. Dat vindt architect Frank Toeset die dinsdagavond zijn visie presenteerde over het plein.

In het ‘plan’ van Toeset gaat alles tegen de vlakte en wordt het winkelcentrum in zijn geheel nieuw opgetrokken. Het idee behelst drie niveaus waarin wonen, winkels en parkeren samenkomen.

In de onderste verdieping wordt een ondergrondse parkeergarage gesitueerd, de tweede woonlaag bestaat uit ‘grotere’ winkels en de derde laag bevat zowel woningen als kleinere detailhandel.

In buurthuis de Driesprong hoorde een aantal leden van de wijkraad en de winkeliersvereniging de ideeën van Toeset aan. Volgens de architect is het gezien de verwachte groei van de wijk en de inbreidingen nu het juiste moment te praten over waar het heen moet met het Brabantplein.

Toeset benadrukte dat zijn visie bedoeld is om een proces in gang te zetten. “Lapmiddelen helpen niet. Dat kost alleen maar geld. Een ingrijpende verandering is nodig, daarom ben ik benieuwd naar de wensen van de winkeliers en de bewoners."

Op dit moment komt het winkelaanbod tekort zei Toeset. Zo is bijvoorbeeld de huidige huisvestiging van het Kruitvat veel te krap en zijn de oude winkelpanden alleen geschikt voor kleine detailhandelszaken, zoals een kapper of een bakker.

“Daar moet rekening mee worden gehouden. Er is behoefte aan een Hema en een Blokker. Op het nieuwe winkelcentrum moet dus het aanbod anders en dat kan door grotere winkeloppervlakten te creëren”aldus Toeset.

Michiel Pijpers van de wijkraad liet weten dat de gemeente bereid is te praten over het winkelcentrum. “We moeten na de verkiezingen een brief indienen en de gemeenteraad informeren. Ik denk dat het een goed idee is dat er een onderzoek komt.”

Daar kon Toeset zich in vinden. Hij zei dat een haalbaarheidsonderzoek duidelijk moet maken wat er allemaal mogelijk is. “Ze zijn nu bezig met de Gebiedsvisie Brabantpark. Dus het past in de ontwikkelingen.”

De aanwezige ondernemers vinden het een goed idee dat naar de toekomst wordt gekeken, maar vinden het allemaal nog wat vaag. Toch lijkt het er op dat de meesten een onderzoek in die richting een prima plan vinden.

In het gunstigste geval kan de nieuwbouw over vier jaar starten. “Dat is als alles meezit”, zegt de architect. “We moeten in ieder geval opschieten, voordat een projectontwikkelaar zijn kans grijpt en die alles naar zijn hand zet.”