Afbeelding
Foto: Blossem Breda

Zeshonderd woningen Nibb-it stap dichterbij: ‘Eind 2022 startsein voor de bouw’

Door: Hanneke Marcelis Economie

BREDA - De gemeente Breda heeft deze week samen met Ontwikkelingscombinatie NBU/ Maas-Jacobs B.V. weer een belangrijke stap gezet in de realisatie van Blossem Breda. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan voor de voormalige Nibb-it locatie eind dit jaar in werking kan treden, zodat de start van de bouw van de 600 woningen eind 2022 kan plaatsvinden.

Aan de Ettensebaan zal op het terrein van Nibb-it een nieuwe stadswijk verschijnen. Het bouwplan Blossem Breda beslaat in totaal zo’n  600 woningen en appartementen bestemd voor de sociale huur, het middeldure segment en de vrije sector. Ook voorziet het plan in commerciële voorzieningen, horeca en diverse parkeerfaciliteiten zoals een mobiliteitshub. Onderdeel van het plan is bovendien de realisatie van een nieuw buurtpark met een oppervlakte van zo’n 2,7 hectare als verbindend element tussen de gebouwen.

Blossem Breda maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘versnellingsopgave’ van de gemeente Breda. Daarmee zet de gemeente haar schouders er vol onder om het woningtekort zo spoedig mogelijk terug te dringen. In juli 2020 werd voor de voormalige Nibb-it locatie de ‘100 dagen aanpak’ afgerond. Gemeente en de ontwikkelingscombinatie zijn daarna samen met een team van adviseurs en de klankbordgroep van omwonenden de afgelopen maanden gaan werken aan het definitieve stedenbouwkundige plan, het beeldkwaliteitsplan en het voorlopig ontwerp inrichtingsplan van de buitenruimte. “Tussen het indienen van het eerste initiatiefplan en het tekenen van de anterieure overeenkomst zat slechts 1,5 jaar. Voor een bouwplan van dergelijke omvang als deze is dat een zeer korte looptijd”, aldus NBU/ Maas-Jacobs B.V.

Wethouder Paul de Beer is blij dat het project met de ondertekening van de zogenaamde anterieure overeenkomst weer een stap dichterbij komt. “Het plan voor Blossem is een verrassend en karakteristiek woon- en parkmilieu, met een eigen identiteit geïnspireerd op het industriële DNA van de voormalige Nibbit-fabriek. Het plan draagt in hoge mate bij aan onze ambitie om van Breda een stad in het park te maken. Blossem is ook een mooi voorbeeld hoe in samenwerking met de betrokken marktpartijen en participatie met de omwonenden in een korte tijd een plan is gemaakt dat zowel toegevoegde waarde voor Breda als voor de omliggende buurten heeft”.

Gemeente, NBU en Maas-Jacobs verwachten dat aan het eind van dit jaar het nieuwe bestemmingsplan in werking kan treden. In dat geval acht de ontwikkelingscombinatie het haalbaar om een jaar later, eind 2022, het startsein voor de bouw te geven. “Om op deze manier te kunnen versnellen is werken met regionale partijen een must. Door onze betrokkenheid met de stad voelen wij ons in hoge mate verantwoordelijk voor het snel realiseren van een passend woningaanbod”, aldus Voesenek, namens de ontwikkelingscombinatie.


V.l.n.r. Wethouder Paul de Beer (Gemeente Breda), Jan Voesenek (Nederlandse Bouw Unie) en Kris Maas (Maas-Jacobs) - NBU/Maas-Jacobs