Afbeelding
Foto: Shutterstock

Meer dan 9 miljoen euro vanuit Den Haag voor projecten Verbeter Breda

Door: Hanneke Marcelis Economie Uitgelicht

BREDA - Goed nieuws voor Breda. Verschillende ministeries stellen bij elkaar meer dan 9 miljoen euro beschikbaar aan Verbeter Breda. Dat liet demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge de gemeente Breda deze week weten.

De extra middelen zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in verschillende gebieden in Nederland te verbeteren. Specifiek voor plannen die gaan over ‘meedoen in de samenleving’. Het gaat om gebieden waar inwoners te maken hebben met een stapeling van problemen rondom onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid. In Breda gebeurt dit via het programma Verbeter Breda.

Coen Michel, programmadirecteur Verbeter Breda: “Dit is een fantastische opsteker voor het nieuwe programmabureau Verbeter Breda dat op 7 januari officieel start. Wij staan klaar om alle betrokken organisaties en bewoners te helpen om er een succes van te maken. Er zijn al veel partners betrokken die plannen uit gaan voeren met de rijksmiddelen. Wij gaan ons best doen om al deze partners te ondersteunen en anderen die ook een bijdrage kunnen leveren aan boord te krijgen.”

Ontmoetingsplekken

Zo wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van armoede en schulden door inwoners proberen op te zoeken, die nu geen hulp vinden. Er komt extra geld om ontmoetingsplekken in de Verbeter Breda wijken te versterken. En er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van jonge kinderen door scholen en kinderopvang op een aantal scholen sterker te maken. Ook worden inwoners gesteund die willen werken maar erop achteruit zouden gaan. Tot slot zijn er middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar gezonde buurten en draagt het Rijk bij aan de organisatiekosten van Verbeter Breda. De middelen kunnen tot en met 2026 worden uitgegeven.

Arjen van Drunen, wethouder Kansengelijkheid: “In april hebben vele partijen afspraken gemaakt over hoe we samen in Verbeter Breda aan de slag gaan met de ambities uit het ‘Pact van Breda deel 3’. Dankzij de bijdrage van het rijk kunnen we deze plannen een extra impuls geven. Zo gaan we de voorschoolse educatie in Verbeter Breda wijken versterken en zetten we extra beroepskrachten in op scholen. We versterken ontmoetingsplekken. En we gaan mensen steunen die willen werken maar erop achteruit zouden gaan als ze dat gaan doen.”