Forse uitbreiding basisscholen Weilust en St. Maerte

Algemeen

BREDA - De basisscholen Weilust en St. Maerte krijgen uitbreiding. De Weilust krijgt vijf permanente lokalen, de St. Maerte vier.

Daarnaast komen er bij de Weilust ook drie lokalen voor buitenschoolse opvang (bso) en een peuterspeelzaal bij en krijgt ook de St. Maerte twee lokalen voor buitenschoolse opvang.

Wethouder Boelema: ”Ik ben blij met deze ontwikkelingen, want ze passen goed in de wens van het college om brede scholen als het hart van de wijk te ontwikkelen”.

In april reserveerde de raad vier miljoen euro voor voorzieningen in de kinderopvang en buitenschoolse opvang binnen het primair onderwijs. De gemeente faciliteert de scholen en kinderopvangaanbieders via een voorschot in het realiseren van de voorzieningen.

Daarmee komt de gemeente de schoolbesturen tegemoet in de verplichting om sinds 2007 buitenschoolse opvang te organiseren wanneer ouders daar om vragen.