Gemeente Breda wijst miljoenenclaim winkelcentrum De Lunet af

BREDA - De eigenaren van het winkelcentrum De Lunet eisten eerder bijna 10 miljoen euro aan schadevergoeding van de gemeente Breda. De gemeente is echter niet van plan dit te betalen en stelt een bedrag van 444.200 euro voor, blijkt uit een raadsbrief van wethouder Arbouw.


De rechter stelde in januari van dit jaar dat de eigenaren van het winkelcentrum, Van Deursen Groep en Interesting Vastgoed, niet hadden kunnen weten dat de gemeente het bestemmingsplan zou wijzigen. Zij mochten vanaf dat moment het winkelcentrum namelijk niet meer voor detailhandel in niet-dagelijkse goederen gebruiken.

In mei dit jaar stelde de Raad van State dat de gemeente een aantal gebreken diende de herstellen. Er werd een nieuw adviesbureau aangesteld en deze taxeerde de schade op 4.682.597 euro. Veel hoger dan het eerder getaxeerde bedrag van 500.000 euro.

Vanwege het gegeven dat beide partijen een andere manier van taxeren hanteren en het verschil in bedrag dus niet controleerbaar is, is nog aan een derde partij advies gevraagd en werd de schade vastgesteld op 2.315.000 euro.

De gemeente Breda is daarbij van mening dat de Lunet B.V. bewust het risico in het leven heeft geroepen dat het eigendom in waarde zou dalen. Dit leidt er volgens hen toe dat 50% van de waardevermindering voor eigen rekening en risico van De Lunet B.V. moet blijven.

Ook trekt de gemeente het betaalde bedrag door het failliete HEJA Projectontwikkeling B.V. van 500.000 euro, dat oorspronkelijk voor eigendomsoverdracht betaald was, in mindering. Net zoals het ‘normaal maatschappelijk risico’ van 3 procent. Uiteindelijk blijft er een bedrag over van 444.200 euro.

Er wordt niet direct overgegaan tot het uitbetalen van het planschadebedrag, maar aangeboden wordt deze in natura te compenseren. Dat betekent dat de bestemming detailhandel wordt teruggebracht op de locatie van het winkelcentrum.

De verwachting van de gemeente is dat de eigenaren van De Lunet niet akkoord zullen gaan met dit besluit.

 

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief