Logo bredavandaag.nl
Raadsstukken

‘Actie nodig voor verkeersveiligheid sportpark de Roosberg’

BAVEL - Met het inzamelen van - ruim - meer dan vijftig handtekeningen hebben drie Bavelse verenigingen de primeur. Ze hebben een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gekregen: de verkeerssituatie rond Sportpark de Roosberg.


Donderdag spreekt de gemeenteraad met een vertegenwoordiging van VV Bavel, TV Bavel en manege de Roosberg. In de begeleidende brief aan de raad, waarmee het onderwerp werd geagendeerd, geven voorzitters Arnoud Klep (TV Bavel),Eric Joossen (VV Bavel) en Stien Ullings van de manege aan waar de pijnpunten zitten.

Zij schetsen dat het parkeren al jaren een probleem is, dat de afgelopen periode is gei¨ntensiveerd. Onder meer door uitbreiding van de voetbalvelden van VV Bavel en de tennisbanen van TV Bavel, die nu 365 dagen per jaar gebruikt kunnen worden. “Daarnaast is de afgelopen jaren tevens een BSO gevestigd en is het aantal autobewegingen bij de manege ook niet afgenomen”, schrijven de drie. Bovendien heeft Sport BSO Bavel ook een plekje gekregen op het park.

Er zijn wel pogingen gewaagd om het verkeer te temmen. “Recent zijn er aanpassingen gedaan met paaltjes langs de weg maar dit heeft eerder een ongewenst dan een gewenst effect tot gevolg; grotere congestie en meer frustratie bij de weggebruiker.”

De oorzaak van het probleem ligt bij de al jaren ongewijzigde infrastructuur van het sportpark, terwijl het gebruik dus is toegenomen.  “Dit heeft tot gevolg dat de parkeerdruk op het park verder is opgelopen.”                     

Het probleem spitst zich toe op de parkeervoorzieningen en de toegangsweg naar deze plaatsen. De toegangsweg naar tennis en voetbal is bijzonder smal waarbij auto’s elkaar nauwelijks en paardentrailers en paardenvrachtwagens elkaar niet kunnen passeren, schrijven de drie. “Wanneer wegens volle parkeerplaatsen vervolgens aan de zijkant van deze toegangsweg wordt geparkeerd is passeren niet meer mogelijk en ontstaat er een chaotische verkeerssituatie.”

“Uiteraard hebben beide verenigingen aan de leden de oproep gedaan zoveel als mogelijk per fiets te komen maar dat is niet in alle gevallen mogelijk omdat de vereniging vaak het verzamelpunt is voor uitwedstrijden en sprake is van carpooling. Bovendien kan dat niet gevraagd worden van gasten die veelal van buiten Bavel komen.”

De drie initiatiefnemers van het voorstel hopen dat de raad op korte termijn de wethouder tot actie kan bewegen. “Er wordt immers al jaren gewacht op afdoende maatregelen en met de hiervoor geschetste ontwikkelingen is het probleem nijpend geworden.”

Zelf denken de sporters aan een nieuwe toegangsweg via de Roosbergseweg ter hoogte van de retentieplas, of aanleg van extra parkeerplaatsen bij deze plas of het instellen van e´e´nrichtingsverkeer. Een combinatie van deze drie opties is ook voorstelbaar, aldus de drie.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief