Foto: Gemeente Breda

Geld voor uilenkasten en mussenhotels in buitengebied Breda

BREDA - Breda heeft ook in de periode 2019-2021 geld beschikbaar voor het installeren van onder meer uilenkasten en mussenhotels op erven in het buitengebied. Het eerder uitgevoerde zogenoemde ErvenPlus project in De Rith krijgt daarom een vervolg in het gehele buitengebied. Het ErvenPlus project is een project om erven aantrekkelijker te maken voor dieren als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.


In 2018 hebben 31 eigenaren van erven meegedaan aan het project. Deze eigenaren krijgen deze week 127 nestkasten voor uiteenlopende dieren als zwaluwen, steenuilen, huismussen, spreeuwen, torenvalken en vleermuizen uitgereikt. Daarnaast worden er 131 (fruit)bomen geplant, circa 1400 meter haag, 100m2 struiken en er worden 3 modderplaatsen voor zwaluwen aangelegd. De gemeente heeft hiervoor een bijdragen van 10.000 euro aangegeven. Het Brabants Landschap heeft dit bedrag vervolgens verdubbeld.

De gemeente Breda stimuleert erfeigenaren met de ErvenPlus regeling om meer groen en bijvoorbeeld nestkasten aan te brengen. “Zo wordt het platteland groener en leefbaarder. Zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen voelen zich thuis op erven in het buitengebied, mits er voldoende beplanting, groen en beschutting is. Zij zijn belangrijk omdat ze onder andere muggen, vliegen en muizen vangen. Hun aantal gaat achteruit omdat erven ‘kaler’ en netter zijn geworden.”

Wethouder Paul de Beer geeft aan dat dit past in de ambitie van Breda om een stad in een groen park te worden. “Super dat zoveel eigenaren in de Rith hieraan hebben meegedaan. Daarom zetten we het project door in de periode 2019-2021. We stellen weer 10.000 euro beschikbaar, maar dit keer voor het gehele buitengebied van de gemeente Breda. Met de bijdrage van de provincie wordt dat in totaal 20.000 euro. We werken hierin samen met Brabants Landschap, natuurwerkgroepen zoals de Vogelwerkgroep en projectbureau Orbis”.

Bewoners in het buitengebied met een erf die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Een deskundige maakt vervolgens een 'erfscan' om te kijken welke maatregelen geschikt zijn. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluw- of uilenkasten, mussenhotels en modderplaatsen. Dan wordt een ‘erfplan’ met inrichtingstekening aan de bewoner voorgelegd. Groen en andere materialen worden geleverd en de lokale natuurwerkgroep begeleidt de aanleg. Volgens de gemeente is het ‘wie eerst komt het eerst maalt’, in totaal is 20.000 euro beschikbaar.