Gemeente schrijft prijsvraag uit voor vergroening stadskantoor | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
stadskantoor
stadskantoor (Foto: Archief)

Gemeente schrijft prijsvraag uit voor vergroening stadskantoor

BREDA - Gemeente Breda schrijft een prijsvraag uit voor vergroening van het stadskantoor. Inzenders worden uitgedaagd om een innovatief en aantrekkelijk ontwerp te maken dat bijdraagt aan klimaatadaptatie op en rond het stadskantoor. 


Breda wil in 2030 een 'Stad in een groen park' zijn. Daarom vraagt de gemeente inwoners een passend en uitdagend ontwerp te maken. Hiervoor stellen zij € 75.000,- beschikbaar. Wethouder Paul de Beer van natuur en klimaatadaptatie maakt de prijsvraag bekend tijdens de conferentie 'Bouw mee aan Breda, Stad in het Park!', over 'groen' bouwen. 

"Meer groen en natuur in de stad dragen bij aan onze ambitie om van Breda een stad in en groen park te maken", vertelt wethouder Paul de Beer. "Dat doen we via klimaatadaptieve maatregelen zoals groen in plaats van stenen, waterspeelplekken, groene daken en groene gevels." 

Motie groene gevel
Tijdens de Begrotingsbespreking voor 2019 heeft de gemeenteraad in een motie aan het college gevraagd of het stadskantoor een groener aangezicht kan krijgen. Met de prijsvraag wil het college een innovatieve oplossing vinden om het hoofdgebouw van het stadskantoor te vergroenen en daarmee de motie van de raad uit te voeren.

Prijsvraag
Het ontwerp moet een concreet ontwerp zijn dat technisch uitvoerbaar is en goed te beheren is. Een jury kiest het beste ontwerp. Voor het ontwerp en realisatie van de maatregelen is een budget van maximaal € 75.000,- vastgesteld. De termijn voor inzendingen is een maand, uiterlijke aanlever datum is 18 april 2019 vóór 16:00.

Inzendingen versturen naar waterloket@breda.nl.