Nora Kasrioui (midden)
Nora Kasrioui (midden) (Foto: Brood en Rozen)

100 jaar vrouwenkiesrecht: Nora werkt nog dagelijks aan vrouwenemancipatie in Breda

BREDA - Het is morgen precies honderd jaar geleden dat vrouwen algemeen stemrecht kregen. Sinds 28 september 1919 konden vrouwen niet alleen verkozen worden in de regering, maar mochten zij ook zelf hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Het is een belangrijke mijlpaal in de emancipatie van vrouwen in ons land. Maar dat wil zeker niet zeggen dat de strijd voor emancipatie toen klaar was. Ook in Breda wordt vandaag de dag nog hard gewerkt aan de emancipatie van vrouwen. Eén van de mensen die daar dagelijks mee bezig is, is Nora Kasrioui van Brood en Rozen.


In het kantoor van Brood en Rozen in het NAC-stadion laat Nora zich comfortabel zakken in een rode bank. Het is de bank waarop de afgelopen jaren al tientallen bijstandsvrouwen en topmannen plaatsnamen. Zij namen allemaal deel aan één van de bekendste projecten van Brood en Rozen: Bijstandsvrouwen daten met topmannen. Daarbij volgen vrouwen die in de bijstand zitten een traject van zes weken waarin zij werken aan hun zelfvertrouwen en bewustwording creëren over hun eigen situatie. Vervolgens worden zij op 8 maart, Internationale Vrouwendag, gekoppeld aan een topman. 

Emancipatie

Nora Kasrioui is 365 dagen per jaar bezig met de emancipatie van vrouwen in Breda. Het zit in haar DNA, legt ze uit. "Ik heb zelf als kind en jongvolwassenen hard moeten werken aan mijn eigen emancipatie. Daardoor is die strijd echt verweven met wie ik ben". Ze koos er na haar studie bestuurskunde daarom voor om bezig te blijven met het emancipatievraagstuk. Dat deed ze onder andere via het project buurtmoeders. "Die buurtmoeders, wat belangrijke vrouwen waren in minder bedeelde wijken, leidden wij op en gaven wij cursussen over sociale gelijkheid en hoe je dat bereikt. Die vrouwen konden dat vervolgens verder uitdragen in hun buurt."

Later werkte ze ook voor het feministisch maandblad OPZIJ. Maar één ding bleef haar dwars zitten. En dat was de hoge drempel die bleef bestaan voor vrouwen uit de onderste lagen van de samenleving. "Zo was er ooit op 8 maart bijvoorbeeld een congres over vrouwenemancipatie. Dat was enorm interessant en nuttig, maar de entree kostte 75 euro. Zo bereik je dus alleen hoger opgeleide, rijkere vrouwen. En blijft emancipatie voor een groot deel van de vrouwen onbereikbaar." Het motiveerde haar om haar eigen vrouwenorganisatie op te richten in Breda: Brood en Rozen.

Een bijstandsvrouw op 'date' met een topman. Artikel gaat verder onder de foto:

Dates

Met Brood en Rozen brengt ze bijstandsvrouwen in contact met topmannen uit de zakenwereld. Want als ze van één ding overtuigd is, dan is het wel dat mannen cruciaal zijn voor de emancipatie van de vrouw. "Dat zie je ook met 100 jaar vrouwenkiesrecht. Die wet is ingevoerd dankzij een man. En er zijn zeker momenten geweest in de jaren 60 en 70 dat feministen zich af hebben gezet tegen mannen om voor zichzelf op te komen. Maar nu, in 2019, geloof ik dat verbindingen juist cruciaal zijn. Je moet elkaar op weg helpen".

En dat is wat er gebeurt tijdens bijstandsvrouwen daten met topmannen op een heel persoonlijke manier. "Voor de bijstandsvrouwen is het een enorm grote kans. Want met het bewustzijnsprogramma leren zij veel over hun eigen kracht. Zij werken aan hun eigen emancipatie. Maar dan hebben ze nog steeds moeilijk toegang tot een baan, want de bijstandsvrouwen die bij ons komen hebben vaak veel moeite met door een sollicitatieprocedure komen." Op dat moment komt de date met de topman om de hoek kijken. "De topman kan op voorhand geen baan garanderen maar spant zich wel erg goed in om de dame een kans in het bedrijf te geven. Daardoor zijn de resultaten heel concreet." 

Waar Nora bovendien erg trots op is, is dat ook de topmannen veel leren van de ervaring. "Laatste vertelde topman Pierre Hobbelen van Thuisvester nog tijdens een bijeenkomst dat zijn deelname hem als persoon echt veranderd heeft. En door al die positieve ervaringen, meldden steeds meer topmannen zich zelf bij mij omdat ze zo graag deel willen nemen. Dat is echt geweldig om te merken."

Mannen

Soms krijgt Nora de vraag waarom ze alleen vrouwen in de bijstand helpt, en geen mannen. En daar moet ze best om lachen. "Iedereen is tegenwoordig natuurlijk heel politiek correct. Maar wij zijn een vrouwenorganisatie. Wij stellen vrouwen centraal, dat blijft ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen vrouwen helpen", vervolgt ze haar verhaal. "Want een geëmancipeerde vrouw heeft enorm veel invloed op haar gezin, en op haar omgeving. Als wij één vrouw helpen, helpen wij indirect ook alle mannen in haar omgeving." 

FOTOSERIES 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief